Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0820

2003/820/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2003, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2003 sovellettavista korjauskertoimista

OJ L 308, 25.11.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/820/oj

32003D0820

2003/820/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2003, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2003 sovellettavista korjauskertoimista

Virallinen lehti nro L 308 , 25/11/2003 s. 0025 - 0026


Komission päätös,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2003,

kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2003 sovellettavista korjauskertoimista

(2003/820/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(1) ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2265/2002(2), sekä erityisesti näiden henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 1338/2003(3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003 kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet.

(2) Viime kuukausien aikana komission on tehnyt useita mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin(4) henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

(3) Olisi mukautettava 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2003 tiettyjä kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolmansien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuuttakurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi kuin viisi prosenttia edellisen vahvistukseen tai mukauttamiseen verrattuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2003 alkaen liitteen mukaisesti.

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2003.

Komission puolesta

Christopher Patten

Komission jäsen

(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2) EYVL L 347, 20.12.2002, s. 1.

(3) EUVL L 189, 29.7.2003, s. 1.

(4) EUVL L 152, 20.6.2003, s. 84.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top