EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003C0929(01)

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lausumat

OJ L 246, 29.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)

32003C0929(01)

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lausumat

Virallinen lehti nro L 246 , 29/09/2003 s. 0001 - 0001


Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS(1) 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lausumat

Tanskan lausuma

Voimassaoleva yhdenmukainen pohjoismainen lainsäädäntö pääasiallisesti syventää ja laajentaa puitepäätöksen sisältöä ja entisestään yksinkertaistaa tai muuten helpottaa etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä. Tämän vuoksi Tanska, Suomi ja Ruotsi tulevat jatkamaan keskinäisissä suhteissaan voimassaolevan yhdenmukaisen lainsäädännön soveltamista (Tanskassa: Pohjoismainen laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (3.2.1960 annettu laki N:o 27 sellaisena kuin se on muutettuna 12.6.1975 annetulla lailla N:o 251, 31.5.2000 annetulla lailla N:o 433 ja 6.6.2002 annetulla lailla N:o 378)) siltä osin kuin se syventää tai laajentaa puitepäätöksen sisältöä taikka entisestään yksinkertaistaa tai muuten helpottaa etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä.

Suomen lausuma

Voimassaoleva yhdenmukainen pohjoismainen lainsäädäntö pääasiallisesti syventää ja laajentaa puitepäätöksen sisältöä ja entisestään yksinkertaistaa tai muuten helpottaa etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä. Tämän vuoksi Tanska, Suomi ja Ruotsi tulevat jatkamaan keskinäisissä suhteissaan voimassaolevan yhdenmukaisen lainsäädännön soveltamista (Suomessa: laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä (270/1960)) siltä osin kuin se syventää tai laajentaa puitepäätöksen sisältöä taikka entisestään yksinkertaistaa tai muuten helpottaa etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä.

Ruotsin lausuma

Voimassaoleva yhdenmukainen pohjoismainen lainsäädäntö pääasiallisesti syventää ja laajentaa puitepäätöksen sisältöä ja entisestään yksinkertaistaa tai muuten helpottaa etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä. Tämän vuoksi Tanska, Suomi ja Ruotsi tulevat jatkamaan keskinäisissä suhteissaan voimassaolevan yhdenmukaisen lainsäädännön soveltamista (Ruotsissa: laki (1959:254) rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Tanskaan, Suomeen, Islantiin ja Norjaan) siltä osin kuin se syventää tai laajentaa puitepäätöksen sisältöä taikka entisestään yksinkertaistaa tai muuten helpottaa etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä.

(1) EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

Top