EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0987

2002/987/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2002, Falklandin saarten laitoksista, joista saa tuoda tuoretta lihaa yhteisöön (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4988)

OJ L 344, 19.12.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 141 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; Kumoaja 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/987/oj

32002D0987

2002/987/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2002, Falklandin saarten laitoksista, joista saa tuoda tuoretta lihaa yhteisöön (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4988)

Virallinen lehti nro L 344 , 19/12/2002 s. 0039 - 0040


Komission päätös,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2002,

Falklandin saarten laitoksista, joista saa tuoda tuoretta lihaa yhteisöön

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4988)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/987/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1452/2001(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön ulkopuolisten maiden laitoksille voidaan antaa lupa viedä tuoretta lihaa yhteisöön ainoastaan, jos ne täyttävät direktiivissä 72/462/ETY säädetyt yleiset ja erityiset edellytykset.

(2) Yhteisön tarkastuskäynnin perusteella näyttää siltä, että eläinten terveystilanne on Falklandin saarilla yhtä hyvä kuin jäsenvaltioissa ennen kaikkea lihan kautta tapahtuvan tautien leviämisen osalta ja että tuoreen lihan tuotantoa valvotaan tyydyttävällä tavalla.

(3) Falklandin saaret ovat toimittaneet direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 3 kohtaa varten tiedot laitoksesta, jolle olisi annettava lupa viedä tuoretta lihaa yhteisöön.

(4) Yhteisön tarkastuksessa kävi ilmi, että kyseisen laitoksen hygieniastandardit ovat tyydyttävät ja että se voidaan tämän vuoksi lisätä direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittavaan sellaisia laitoksia koskevaan ensimmäiseen luetteloon, joista tuoreen lihan tuonti voidaan sallia. Liitteessä mainitusta laitoksesta tapahtuvaan tuoreen lihan tuontiin sovelletaan voimassa olevia säännöksiä, perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä ja erityisesti muita terveyden suojaa koskevia yhteisön eläinlääkintäasetuksia.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän yhteisön komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Annetaan liitteessä mainitulle Falklandin saaren laitokselle lupa viedä tuoretta lihaa yhteisöön.

2. Tuonti kyseisestä laitoksesta edellyttää yhteisön eläinlääkintäsäännösten ja ennen kaikkea terveyden suojaa koskevien säännösten noudattamista.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

LIITE

Maa: Falklandin saaret

>TAULUKON PAIKKA>

Top