EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0151

2002/151/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 518)

OJ L 50, 21.2.2002, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 84 - 85

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/151(1)/oj

32002D0151

2002/151/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 518)

Virallinen lehti nro L 050 , 21/02/2002 s. 0094 - 0095


Komission päätös,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2002,

romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 518)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/151/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/ETY(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 2000/53/EY säädetään, että romutustodistuksen esittäminen on edellytys romuajoneuvon rekisteristä poistamiselle.

(2) Direktiivissä 2000/53/EY edellytetään, että komissio vahvistaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset, jotta viranomaiset voivat tunnustaa vastavuoroisesti ja hyväksyä muissa jäsenvaltioissa annetut romutustodistukset.

(3) Vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on saada varmuus käsittelylaitoksen, toimivaltaisen viranomaisen ja ajoneuvon haltijan nimestä ja yhteystiedoista sekä useista muista ajoneuvoon liittyvistä tiedoista.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 75/442/ETY(2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun romutustodistuksen on sisällettävä ainakin tämän päätöksen liitteessä luetellut tiedot.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2002.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2) EYVL L 78, 18.3.1991, s. 32.

LIITE

Direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen nimi, osoite ja nimikirjoitusnäyte sekä rekisteri- tai tunnusnumero(1).

2. Romutustodistuksen antaneelle laitokselle tai yritykselle myönnettävistä luvista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite (direktiivin 2000/53/EY 6 artikla).

3. Jos todistuksen antaa tuottaja, myyjä tai kerääjä valtuutetun käsittelylaitoksen puolesta, todistuksen antavan laitoksen tai yrityksen nimi ja osoite sekä rekisteri- tai tunnusnumero(2).

4. Romutustodistuksen antopäivä.

5. Ajoneuvon kansallisuustunnus ja rekisterinumero (liitteenä rekisteröintitodistus tai todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen lausunto siitä, että rekisteröintitodistus on tuhottu(3)).

6. Ajoneuvon luokka, merkki ja malli.

7. Ajoneuvon tunnusnumero (korin numero).

8. Ajoneuvon haltijan tai omistajan nimi, osoite, kansallisuus ja nimikirjoitusnäyte.

(1) Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos kansallisessa rekisteröinti- tai tunnistejärjestelmässä ei käytetä tällaista numeroa.

(2) Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos kansallisessa rekisteröinti- tai tunnistejärjestelmässä ei käytetä tällaista numeroa.

(3) Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos rekisteröintiasiakirjasta ei ole olemassa paperiversiota, koska käytössä on sähköinen rekisteröintijärjestelmä.

Top