Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1343

Komission asetus (EY) N:o 1343/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 449/2001 muuttamisesta

OJ L 181, 4.7.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2003; Implisiittinen kumoaja 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1343/oj

32001R1343

Komission asetus (EY) N:o 1343/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 449/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 181 , 04/07/2001 s. 0016 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 1343/2001,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 449/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2699/2000(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 449/2001(3) 3 artiklan 4 kohdan e alakohdassa säädetään, että jalostajan tuottajajärjestöille raaka-aineesta suorittaman maksun ehdot vahvistetaan sopimuksessa ja että maksumääräaika voi olla korkeintaan kuusikymmentä päivää kunkin erän toimituspäivästä.

(2) Järjestelmän joustavuuden lisäämiseksi ja hallinnoinnin helpottamiseksi olisi määräaikaa siirrettävä toimituskuukautta seuraavan toisen kuukauden loppuun. Tätä säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan sopimuksiin, jotka on tehty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan 3 artiklan 4 kohdan e alakohta seuraavasti: "e) raaka-aineesta maksettava hinta, joka saattaa vaihdella lajikkeiden ja/tai laadun ja/tai toimituskauden mukaan.

Tomaattien, persikoiden ja päärynöiden osalta sopimuksessa on myös mainittava toimitusvaihe, johon tätä hintaa sovelletaan, sekä maksuehdot. Maksun mahdollinen määräaika voi olla korkeintaan kaksi kuukautta kunkin erän toimituskuukauden päättymisestä laskien."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EYVL L 311, 12.12.2000, s. 9.

(3) EYVL L 64, 6.3.2001, s. 16.

Top