Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0801

2001/801/YUTP: Neuvoston yhteinen toiminta 19 päivältä marraskuuta 2001, Burundiin sijoitettaville väliaikaisille monikansallisille turvallisuusjoukoille myönnettävästä Euroopan unionin tuesta

OJ L 303, 20.11.2001, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/801/oj

32001E0801

2001/801/YUTP: Neuvoston yhteinen toiminta 19 päivältä marraskuuta 2001, Burundiin sijoitettaville väliaikaisille monikansallisille turvallisuusjoukoille myönnettävästä Euroopan unionin tuesta

Virallinen lehti nro L 303 , 20/11/2001 s. 0007 - 0007


Neuvoston yhteinen toiminta

19 päivältä marraskuuta 2001,

Burundiin sijoitettaville väliaikaisille monikansallisille turvallisuusjoukoille myönnettävästä Euroopan unionin tuesta

(2001/801/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 29 päivänä lokakuuta 2001 päätöslauselman 1375 (2001), jossa se tukee Etelä-Afrikan hallituksen ja muiden Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden toimintaa Arushan sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi ja kannattaa voimakkaasti Burundin hallituksen pyytämää väliaikaisten monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamista Burundiin maahan palaavien poliittisten johtajien suojelusta ja yhteisburundilaisten turvallisuusjoukkojen muodostamista varten.

(2) Yhteensovitettu Euroopan unionin tukitoiminta on välttämätön rauhanprosessin käynnistämiselle tässä yhteisessä toiminnassa mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi.

(3) Vuonna 2001 olosuhteet ovat olleet hyvin epävakaat, mitä kuvastavat kaksi vallankaappausyritystä ja jatkuva väkivalta. Elokuussa 2000 allekirjoitetun rauhansopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa neuvotteluissa edistyttiin huomattavasti jopa ilman tulitaukoa, varsinkin heinäkuussa 2001, jolloin saavutettiin yhteisymmärrys menettelyistä demokratiaan siirryttäessä, ja lokakuussa 2001, jolloin päätettiin, että maanpaosta palaavien poliitikkojen suojelusta. Tästä suojelusta vastaisivat väliaikaiset monikansalliset turvallisuusjoukot, joiden valtuudet siirrettäisiin yhteisburundilaisille turvallisuusjoukoille.

(4) Tämän maanpaosta palaavien oppositiojohtajien suojelua koskevan aloitteen poliittiselle toimivuudelle on Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tuen lisäksi ratkaisevan tärkeää, että Burundin poliittisten toimijoiden yhteisymmärrys säilyy ja että noudatetaan joukkojen asemaa koskevaa sopimusta, jossa asianomaiset hallitukset ovat sopineet väliaikaisten monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamisehdoista ja valtuuksista.

(5) Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman 1375 (2001) tavoitteiden toteutuminen keskipitkällä aikavälillä edellyttää myös koko kansainvälisen yhteisön merkittävää taloudellista tukea.

(6) Neuvosto panee merkille, että komissio aikoo suunnata toimintaansa siten, että asianmukaisin yhteisön toimenpitein pyritään toteuttamaan muut Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1375 (2001) mainitut päämäärät ja ensisijaiset tavoitteet, jotka osaltaan vahvistavat rauhanprosessia ja Arushan rauhansopimuksen täytäntöönpanoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Arushan rauhansopimukselle ja burundilaisten ponnisteluille sen täytäntöönpanemiseksi antamansa tuen puitteissa Euroopan unioni tukee aloitetta väliaikaisten monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamisesta Burundiin suojelemaan poliittisia johtajia, jotka palaavat maahan siirtymäkauden hallituksen muodostamisen yhteydessä.

2 artikla

1. Unioni antaa rahallista tukea Burundin väliaikaisten monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamisvaiheen tiettyihin kuluihin. Ohjeellinen rahoitusmäärä on 9,5 milj. euroa.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyllä summalla rahoitettavia menoja hallinnoidaan talousarvioon sovellettavien yhteisön menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Menot ovat tukikelpoisia 25 päivästä lokakuuta 2001.

3 artikla

Tätä yhteistä toimintaa noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

Sen voimassaolo päättyy 1 päivänä kesäkuuta 2002.

4 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Michel

Top