Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0542

Neuvoston yhteinen kanta 16 päivältä heinäkuuta 2001, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiviin ääriaineksiin kuuluviin kohdistuvasta viisumikiellosta

OJ L 194, 18.7.2001, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2004; Kumoaja 32004E0133

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/542/oj

32001E0542

Neuvoston yhteinen kanta 16 päivältä heinäkuuta 2001, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiviin ääriaineksiin kuuluviin kohdistuvasta viisumikiellosta

Virallinen lehti nro L 194 , 18/07/2001 s. 0055 - 0055


Neuvoston yhteinen kanta

16 päivältä heinäkuuta 2001,

entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiviin ääriaineksiin kuuluviin kohdistuvasta viisumikiellosta

(2001/542/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto ilmaisi 11 päivänä kesäkuuta 2001 antamissaan päätelmissään olevansa yhä huolestuneempi turvallisuustilanteen heikkenemisestä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja tuomitsi etnisten albaanien ääriainesten jatkuvat terroriteot.

(2) Neuvosto tuomitsi 25 päivänä kesäkuuta 2001 antamissaan päätelmissään edelleen kaiken terrorismin Länsi-Balkanin alueella ja ilmoitti olevansa jatkuvasti sitoutunut, myös toteuttamalla rajoittavia toimia kuten ääriaineksiin kuuluviin kohdistuva viisumikielto, estämään tällaisia tekoja vahingoittamasta demokraattisia prosesseja.

(3) Viisumeja ei olisi myönnettävä ääriaineksiin kuuluville, jotka vaarantavat rauhan ja vakauden entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja uhkaavat sen suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(4) Euroopan unioni katsoo, että Euroopan unioniin assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden, assosioituneiden maiden Kyproksen, Maltan ja Turkin sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien EFTA-maiden yhtyminen tähän yhteiseen kantaan on tärkeää, jotta sen vaikutus olisi mahdollisimman suuri,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

1. Viisumeja ei myönnetä ääriaineksiin kuuluville, jotka vaarantavat rauhan ja vakauden entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja uhkaavat sen suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamisalan piiriin kuuluvia henkilöitä koskeva luettelo laaditaan ja ajantasaistetaan korkean edustajan suositusten perusteella tehdyllä neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä.

2 artikla

Puheenjohtajavaltio tulee pyytämään Euroopan unioniin assosioituneita Keski- ja Itä-Euroopan maita, assosioituneita maita Kyprosta, Maltaa ja Turkkia sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvia EFTA-maita yhtymään tähän yhteiseen kantaan, jotta viisumikiellon vaikutus olisi mahdollisimman suuri.

3 artikla

Tämän yhteisen kannan täytäntöönpanoa seurataan jatkuvasti.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Michel

Top