EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0595

2001/595/EY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan yhteisön hyväksymästä muutoksesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin

OJ L 209, 2.8.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 42 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/595/oj

32001D0595

2001/595/EY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan yhteisön hyväksymästä muutoksesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin

Virallinen lehti nro L 209 , 02/08/2001 s. 0032 - 0032


Neuvoston päätös,

tehty 13 päivänä heinäkuuta 2001,

Euroopan yhteisön hyväksymästä muutoksesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin

(2001/595/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöt tekivät neuvoston ja komission päätöksellä 98/181/EY, EHTY, Euratom(1) energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen, jossa viitattiin asiassa sovellettaviin GATT 1947 -sopimuksen määräyksiin.

(2) Energiaperuskirjaa koskevassa sopimuksessa olevien, GATT 1947 -sopimukseen tehtyjen viittausten korvaaminen viittauksilla sovellettaviin WTO-sopimuksen määräyksiin ja energiaan liittyviä laitteita koskevan luettelon sisällyttäminen sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin on yhteisön edun mukaista.

(3) Yhteisöllä on yksinomainen toimivalta yhteisessä kauppapolitiikassa.

(4) Energiaperuskirjaa koskevaa sopimusta käsitelleessä konferenssissa ja 24 päivänä huhtikuuta 1998 järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa sovittiin energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta, energiaan liittyvien laitteiden luettelosta sekä liitännäispäätöksistä, -sopimuksista ja julistuksista (kauppaa koskevien määräysten muutos).

(5) Yhteisö on hyväksynyt neuvoston päätöksellä 98/537/EY(2) kauppaa koskevien määräysten muutoksen ja sen väliaikaisen soveltamisen ennen sen voimaantuloa.

(6) Kauppaa koskevien määräysten muutoksella helpotetaan Euroopan yhteisön tavoitteiden saavuttamista; kyseinen muutos on sen vuoksi syytä hyväksyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tallettaa Euroopan yhteisön puolesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksen hyväksymisasiakirjan Portugalin tasavallan hallituksen haltuun energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen 39 ja 49 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Verwilghen

(1) EYVL L 69, 9.3.1998, s. 1.

(2) EYVL L 252, 12.9.1998, s. 21.

Top