EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0759

2000/759/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, eräitä Keniasta ja Tansaniasta tuotavia tai peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 1999/253/EY kumoamisesta ja Keniasta peräisin olevien tai sieltä tuotavien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3653) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 304, 5.12.2000, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2004; Kumoaja 32004D0039

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/759/oj

32000D0759

2000/759/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, eräitä Keniasta ja Tansaniasta tuotavia tai peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 1999/253/EY kumoamisesta ja Keniasta peräisin olevien tai sieltä tuotavien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3653) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 304 , 05/12/2000 s. 0018 - 0018


Komission päätös,

tehty 1 päivänä joulukuuta 2000,

eräitä Keniasta ja Tansaniasta tuotavia tai peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 1999/253/EY kumoamisesta ja Keniasta peräisin olevien tai sieltä tuotavien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3653)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/759/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY(1) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission teki päätöksen 1999/253/EY(2) sen jälkeen kun Victoriajärvellä oli esiintynyt joitakin kalamyrkytystapauksia, joiden epäillään johtuneen torjunta-aineista Victoriajärven vedessä ja vääristä kalastuskäytännöistä. Päätöksessä säädetään, että sitä voidaan tarkastella uudelleen tilanteen kehittymistä koskevien tietojen sekä Kenian ja Tansanian toimivaltaisten viranomaisten esittämien takeiden perusteella.

(2) Tarkastuskäynnin tulosten ja Tansanian viranomaisten esittämien takeiden perusteella päätös 1999/253/EY muutettiin Victoriajärvestä pyydettyjen, Tansaniasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuonnin sallimiseksi jälleen.

(3) Tarkastuskäynnin ja Kenian viranomaisten esittämien takeiden perusteella ehdotetaan nyt päätöksen 1999/253/EY kumoamista.

(4) Kaikki Victoriajärvestä pyydetyt kalastustuotteet on tarpeen tarkastaa niiden terveyden varmistamiseksi, ja näissä tarkastuksissa on voitava erityisesti havaita torjunta-aineet. Tästä syystä on tarpeen mukauttaa Keniaan sovellettavat todistusvaatimukset niihin vaatimuksiin, joita jo sovelletaan Ugandaan ja Tansaniaan, ja lisätä näin ollen Keniasta tuotavien kalastustuotteiden mukana oleviin, komission päätöksessä 95/328/EY(3) vahvistettuihin terveystodistuksiin erityismaininta tehdystä tarkastuksesta.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 1999/253/EY.

2 artikla

Komission päätöksen 95/328/EY liitteessä vahvistetun terveystodistuksen, jonka on seurattava Keniasta peräisin olevien tai sieltä tuotavien ja Victoriajärvestä pyydettyjen kalastustuotelähetysten mukana, IV kohta on täydennettävä seuraavasti:

"- Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä kuvattujen kalastustuotteiden tuotannossa sovellettiin direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun II kohdan 3 alakohdan B alakohdassa tarkoitettua tarkastusjärjestelmää ja että tarkastusten tulokset ovat tyydyttävät."

3 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2) EYVL L 98, 13.4.1999, s. 15.

(3) EYVL L 191, 12.8.1995, s. 32.

Top