EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1565

Komission asetus (EY) N:o 1565/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, varastointielinten jalostamattomista kuivatuista viinirypäleistä maksaman ostohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000

OJ L 184, 17.7.1999, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1565/oj

31999R1565

Komission asetus (EY) N:o 1565/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, varastointielinten jalostamattomista kuivatuista viinirypäleistä maksaman ostohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000

Virallinen lehti nro L 184 , 17/07/1999 s. 0016 - 0016


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1565/1999,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999,

varastointielinten jalostamattomista kuivatuista viinirypäleistä maksaman ostohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2199/97(2), ja erityisesti sen 9 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo, että

1) asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritetään perusteet sen hinnan vahvistamiseksi, jolla varastointielimet ostavat kuivatut viinirypäleet; markkinointivuoden 1999/2000 jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ostohinta olisi vahvistettava markkinointivuonna 1998/1999 voimassa olleelle tasolle, vähimmäistuontihinnan vakauden huomioon ottamiseksi, ja

2) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ostohinta markkinointivuonna 1999/2000 on 46,91 EUR 100 nettokilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EYVL L 303, 6.11.1997, s. 1.

Top