Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1451

Komission asetus (EY) N:o 1451/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1209/98 muuttamisesta

OJ L 167, 2.7.1999, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 251 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1451/oj

31999R1451

Komission asetus (EY) N:o 1451/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1209/98 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 167 , 02/07/1999 s. 0015 - 0016


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1451/1999,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999,

Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1209/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) komission asetuksessa (EY) N:o 1209/98(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2515/98(4), säädetään Yhdistyneen kuningaskunnan interventiovarastojen myynnistä; kyseisessä asetuksessa vahvistetut määrät ja hinnat olisi muutettava jo myytyjen varastojen huomioon ottamiseksi, ja

(2) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1209/98 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 39.

(4) EYVL L 314, 24.11.1998, s. 3.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>"

Top