EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0615

1999/615/YOS: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 1999, 4-MTA:n määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi synteettiseksi huumausaineeksi

OJ L 244, 16.9.1999, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 167 - 167
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 26 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/615/oj

31999D0615

1999/615/YOS: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 1999, 4-MTA:n määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi synteettiseksi huumausaineeksi

Virallinen lehti nro L 244 , 16/09/1999 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä syyskuuta 1999,

4-MTA:n määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi synteettiseksi huumausaineeksi

(1999/615/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen toiminnan 97/396/YOS, 16 päivältä kesäkuuta 1997, uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta(1), ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission aloitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) on yhteisen toiminnan 97/396/YOS 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti laatinut kertomuksen 4-MTA:han (P-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini) liittyvien riskien arvioinnista,

2) 4-MTA on amfetamiinijohdannainen, johon liittyvien akuuttien vaikutusten, kuten kielteisten reaktioiden ja yliannostuksen, riski näyttää olevan suurempi kuin MDMA:lla (3,4-metyleenidioksidimetamfetamiinilla). Se on ollut osallisena useissa Euroopan unionin alueella sattuneissa kuolemantapauksissa ja muissa, sairaalahoitoa vaatineissa tapauksissa,

3) 4-MTA:n kansanterveydelle aiheuttamat riskit on tunnistettu useissa jäsenvaltioissa. Tämä aine on tällä hetkellä valvonnan kohteena kahdessa jäsenvaltiossa,

4) 4-MTA on voimakas psykoaktiivinen aine, jota ei tällä hetkellä ole merkitty psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen luetteloihin, joka aiheuttaa yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuihin aineisiin verrattavan kansanterveyteen kohdistuvan vakavan vaaran, ja josta ei näytä olevan hyötyä sairauksien hoidossa,

5) on ilmennyt, että joissakin jäsenvaltioissa 4-MTA:ta on kaupattu yhdessä muiden laittomien aineiden kanssa, ja

6) jäsenvaltioiden olisi saatettava 4-MTA niiden valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista määrätään psykotroopisista aineista vuonna 1971 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määrättyjen, yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuja aineita koskevien velvoitteiden mukaisessa jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset tarvittavat toimenpiteet 4-MTA:n (P-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini) saattamiseksi niiden valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määrättyjen, yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuja aineita koskevien velvoitteiden mukaisessa jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on yhteisen toiminnan 97/396/YOS 5 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toteutettava 1 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 1999.

Neuvoston puolesta

T. HALONEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1.

Top