EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0504

1999/504/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000-2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1772)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/504/oj

31999D0504

1999/504/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000-2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1772)

Virallinen lehti nro L 194 , 27/07/1999 s. 0060 - 0062


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999,

rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000-2006

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1772)

(1999/504/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo, että

1) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa vahvistetaan, että rakennerahastojen tavoitteella n:o 2 pyritään tukemaan rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudistamista,

2) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, että tavoitteeseen 2 osoitetaan 11,5 prosenttia rakennerahastojen varoista, mukaan lukien 1,4 prosentin suuruinen siirtymäkauden tuki,

3) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että komissio vahvistaa avoimia menettelyjä noudattaen kauden 2000-2006 ohjelmiin käytettävissä olevien maksusitoumusmäärärahojen alustavan jäsenvaltiokohtaisen jaon ottaen tavoitteiden n:o 1 ja n:o 2 osalta täysimääräisesti huomioon yhden tai useamman perusteen, joka vastaa edellisellä kaudella käytettyjä rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään ja Euroopan investointipankin toiminnan sekä muiden rahoitusvälineiden kanssa 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94(3), mukaisia perusteita, eli tukikelpoisen väestön, alueellisen varallisuuden, kansallisen varallisuuden ja rakenteellisten ongelmien suhteellisen vaikeuden, erityisesti työttömyysasteen,

4) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 7 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, että jaossa eritellään tavoitteiden n:o 1 ja n:o 2 osalta siirtymäkauden tukea saaville alueille tarkoitetut määrärahat, jotka määritellään saman kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaan, ja että näiden määrärahojen osuus vähenee vuosittain 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen ja on vuonna 2000 pienempi kuin vuonna 1999,

5) neuvoston 21 päivänä kesäkuuta 1999 päivättyyn pöytäkirjaan liitetyssä komission julistuksessa ilmoitetaan menettely, jota komissio soveltaa tehdessään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti päätöksen tavoitteen n:o 2 mukaisten määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain, ja

6) Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti tämän menettelyn huomioon ottaen puheenjohtajan päätelmien 44 kohdan g alakohdassa erityistilanteisiin liittyvät määrät kaudeksi 2000-2006,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavoitteen n:o 2 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaiset alustavat määrät kaudeksi 2000-2006 esitetään liitteessä I.

2 artikla

Tavoitteen n:o 2 mukaista siirtymäkauden tukea koskevien maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaiset alustavat määrät kaudeksi 2000-2005 esitetään liitteessä II.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Monika WULF-MATHIES

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9.

(3) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 11.

LIITE I

Rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustava jako jäsenvaltioittain kaudella 2000-2006

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaista siirtymäkauden tukea koskevien maksusitoumusmäärärahojen alustava jako jäsenvaltioittain kaudella 2000-2005

>TAULUKON PAIKKA>

Top