EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0228

1999/228/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 1999, neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/160/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta rekisteröityjen hevosten tuontiin, tilapäiseen tuontiin ja takaisin tuontiin Saudi-Arabian tietyistä osista liittyvien eläinten terveysvaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 496) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 83, 27.3.1999, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 149 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 149 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implisiittinen kumoaja 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/228/oj

31999D0228

1999/228/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 1999, neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/160/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta rekisteröityjen hevosten tuontiin, tilapäiseen tuontiin ja takaisin tuontiin Saudi-Arabian tietyistä osista liittyvien eläinten terveysvaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 496) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 083 , 27/03/1999 s. 0077 - 0079


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä maaliskuuta 1999,

neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/160/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta rekisteröityjen hevosten tuontiin, tilapäiseen tuontiin ja takaisin tuontiin Saudi-Arabian tietyistä osista liittyvien eläinten terveysvaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 496) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (1999/228/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 12, 13, 15, 16 artiklan ja 19 artiklan ii alakohdan,

sekä katsoo, että

neuvoston päätöksellä 79/542/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/622/EY (3), on vahvistettu luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin,

päätöksellä 92/160/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/685/EY (5), komissio on vahvistanut tiettyjen kolmansien maiden alueellistamisen hevoseläinten tuonnissa,

terveysvaatimukset ja eläinlääkärintodistukset rekisteröityjen hevosten tuonnissa, tilapäisessä tuonnissa ja takaisin tuonnissa vahvistetaan komission päätöksissä 92/260/ETY (6), 93/195/ETY (7) ja 93/197/ETY (8), sellaisena kuin ne ovat viimeksi muutettuina päätöksellä 98/594/EY (9),

komission Saudi-Arabiassa suorittaman eläinlääkinnällisen tarkastuskäynnin jälkeen on aihetta olettaa, että eläinlääkintäyksiköt valvovat hevoseläinten terveystilannetta tyydyttävällä tavalla; erityisesti hevoseläinten siirrot maan tietyistä osista muualle maahan vaikuttavat olevan hyvin valvonnassa,

Saudi-Arabian eläinlääkintäviranomaiset ovat kirjallisesti sitoutuneet vahvistamaan vuorokauden kuluessa faksilla, sähkeellä tai teleksillä komissiolle ja jäsenvaltioille direktiivin 90/426/ETY liitteessä A mainittavan ja maassa ilmoitusvelvollisuuden alaisen tarttuvan taudin esiintymisen hevoseläimissä ja kohtuullisen ajan kuluessa muutokset hevoseläinten rokotus- tai tuontikäytännöissä,

koko Saudi-Arabian alueella tehdyn serologisen tutkimuksen perusteella maata voidaan pitää vapaana räkätaudista ja astumataudista ainakin puoli vuotta; venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä tai vesicular stomatitis -tautia ei ole koskaan esiintynyt; hevosten virusarteriitista löytyi kuitenkin serologisia todisteita,

edellä mainitun tutkimuksen tulokset osoittavat, että afrikkalaista hevosruttoa ei ole esiintynyt tietyissä Saudi-Arabian osissa yli kahteen vuoteen; maassa ei ole rokotettu tätä tautia vastaan viimeisten kahdentoista kuukauden aikana ja rokotukset on virallisesti kielletty; tiettyjä Saudi-Arabian osia ei voida kuitenkaan pitää taudista vapaina,

Saudi-Arabian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle Riyadhin lähellä olevan hyönteissuojatun karanteeniaseman virallisesta hyväksymisestä ja toimittaneet näytteet niiden virkaeläinlääkärien allekirjoituksista, joilla on lupa allekirjoittaa kansainväliset vientitodistukset,

kun otetaan huomioon tiettyjen Saudi-Arabian osien terveystilanne, kyseisen maan alueellistaminen vaikuttaa aiheelliselta, jotta voidaan sallia rekisteröityjen hevosten tuonti yhteisöön ainoastaan taudista vapailta Saudi-Arabian alueilta,

eläinten terveysvaatimukset ja eläinlääkärintodistukset on vahvistettava kyseisessä kolmannessa maassa vallitsevan eläinten terveystilanteen mukaisesti; tämä mukautus koskee ainoastaan rekisteröityjä hevosia,

selkeyden vuoksi ISO-maakoodia olisi käytettävä muutettaessa luetteloita kolmansista maista,

päätös 79/542/ETY ja päätökset 92/160/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY ja 93/197/ETY on muutettava vastaavasti, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevaan 2 osaan, erityiseen rekisteröityjä hevosia koskevaan sarakkeeseen, seuraava rivi ISO-maakoodien mukaisessa aakkosjärjestyksessä:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Lisätään seuraavat sanat päätöksen 92/160/ETY liitteeseen:

"Saudi-Arabia

koko alue, lukuun ottamatta suoja- ja valvontavyöhykkeitä, jotka on perustettu neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti ja jotka on rajattu seuraavasti:

1. Suojavyöhyke

1.1 Jizanin maakunta

- koko maakunta, lukuun ottamatta tiellä n:o 5 sijaitsevan Ash Shuqaiqin tievalvontapisteen pohjoispuolta ja tien n:o 10 pohjoispuolta

1.2 Asirin maakunta

- se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään Ad Darbista Abhaan ja Kamis Mushaytiin kulkevalta tieltä n:o 10, lukuun ottamatta ilma- ja sotilastukikohdan ratsastusklubeja

- se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään Kamis Mushaytista Jarashin, Al Utfahin ja Dhahran Al Janoubin kautta Najranin maakunnan vastaiselle rajalle kulkevalta tieltä n:o 15

- se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään Al Utfahista Al Faydin kautta Badr Al Janoubiin vievältä tieltä (Najranin maakunta)

1.3 Najranin maakunta

- se osa maakuntaa, jonka rajana on pohjoisessa Al Utfahista (Asirin maakunta) Badr Al Janoubiin ja As Sebtiin vievä tie, joka jatkuu As Sebtista Wadi Habunahia pitkin tien n:o 177 yhtymäkohtaan Najranin ja Riyadhin välille, ja tästä tie n:o 177 etelään Najranista Sharourahiin vievän tien n:o 15 yhtymäkohtaan

- tien n:o 15 eteläpuolinen osa maakuntaa Najranin ja Sharourahin sekä Jemenin rajan välissä

2. Valvontavyöhyke

2.1 Jizanin maakunta

- se osa maakuntaa, jonka teitä valvotaan Al Qahmahin tievalvontapisteeltä ja joka sijaitsee pohjoiseen tiellä n:o 5 sijaitsevalta Ash Shuqaiqin valvontapisteeltä ja pohjoiseen tieltä n:o 10

2.2 Asirin maakunta

- ilma- ja sotilastukikohtien ratsastusklubit

- se osa maakuntaa, joka sijaitsee suojavyöhykkeen rajan ja tiellä n:o 211 sijaitsevalle Muhayilin tievalvontapisteelle Ash Shuqaiqista johtavan tien n:o 209 välissä

- se osa maakuntaa, jota rajaavat Abhan eteläpuolella tiellä n:o 10 oleva tievalvontapiste, Abhan kaupunki sekä pohjoiseen johtavalla tiellä n:o 15 sijaitseva Ballasmerin valvontapiste 65 km:n päässä Abhasta

- se osa maakuntaa, jota rajaavat Khamis Mushayt ja Samakhiin johtavalla tiellä n:o 255 oleva tievalvontapiste 90 km:n päässä Abhasta ja Riyadhiin johtavalla tiellä n:o 10 oleva tievalvontapiste Yarahissa 90 km:n päässä Abhasta

- se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään tiellä n:o 10 olevasta Yarahin tievalvontapisteestä tiellä n:o 177 olevaan Khashm Ghurabiin piirretystä viivasta Najranin maakunnan rajalle saakka

2.3 Najranin maakunta

- se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään linjasta Yarahin tievalvontapiste tiellä n:o 10 - Khashm Ghurab tiellä n:o 177, Najranin maakunnan rajalta Khashm Ghurabin valvontapisteeseen 80 km Najranista ja länteen Sharourahiin johtavalta tieltä n:o 175."

3 artikla

Muutetaan päätös 92/260/ETY seuraavasti:

1) Korvataan kolmansien maiden luettelo liitteessä I olevassa ryhmässä E seuraavasti:

"Algeria (DZ), Bahrain (BH), Egypti (1) (EG), Israel (IL), Jordania (JO), Kuwait (KW), Libanon (LB) Libya (LY), Malta (MT), Marokko (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saudi-Arabia (1) (SA), Syyria (SY), Tunisia (TN), Turkki (1) (TR), Yhdistyneet arabiemiirikunnat (AE)".

2) Korvataan liitteessä II olevan E kohdan terveystodistuksen otsake seuraavasti:

"TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tilapäiseen maahantuontiin yhteisön alueelle alle yhdeksänkymmenen päivän ajaksi Algeriasta, Bahrainista, Egyptistä (1), Israelista, Jordaniasta, Kuwaitista, Libanonista, Libyasta, Maltasta, Marokosta, Mauritiuksesta, Omanista, Qatarista, Saudi-Arabiasta (1), Syyriasta, Tunisiasta, Turkista (1), Yhdistyneistä arabiemiirikunnista".

4 artikla

Muutetaan päätös 93/195/ETY seuraavasti:

1) Korvataan kolmansien maiden luettelo liitteessä I olevassa ryhmässä E seuraavasti:

"Algeria (DZ), Bahrain (BH), Egypti (1) (EG), Israel (IL), Jordania (JO), Kuwait (KW), Libanon (LB), Libya (LY), Malta (MT), Marokko (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saudi-Arabia (1) (SA), Syyria (SY), Tunisia (TN), Turkki (1) (TR), Yhdistyneet arabiemiirikunnat (AE)".

2) Korvataan kolmansien maiden luettelo terveystodistuksen otsakkeessa liitteessä II olevassa ryhmässä E seuraavasti:

"Algeria, Bahrain, Egypti (1), Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Malta, Marokko, Mauritius, Oman, Qatar, Saudi-Arabia (1), Syyria, Tunisia, Turkki (1), Yhdistyneet arabiemiirikunnat".

5 artikla

Muutetaan päätös 93/197/ETY seuraavasti:

1) Korvataan kolmansien maiden luettelo liitteessä I olevassa ryhmässä E seuraavasti:

"Algeria (DZ), Bahrain (2) (BH), Egypti (1) (2) (EG), Israel (IL), Jordania (2) (JO), Kuwait (2) (KW), Libanon (2) (LB), Libya (2) (LY), Malta (MT), Marokko (MA), Mauritius (MU), Oman (2) (OM), Qatar (2) (QA), Saudi-Arabia (1) (2) (SA), Syyria (2) (SY), Tunisia (TN), Yhdistyneet arabiemiirikunnat (2) (AE)".

2) Korvataan terveystodistuksen otsake liitteessä II olevassa E kohdassa seuraavasti:

"TERVEYSTODISTUS

Terveystodistus rekisteröityjen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueella Bahrainista, Egyptistä (1), Jordaniasta, Kuwaitista, Libanonista, Libyasta, Omanista, Qatarista, Saudi-Arabiasta (1), Syyriasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista sekä rekisteröityjen hevoseläinten ja jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa Algeriasta, Israelista, Maltasta, Marokosta, Mauritiukselta ja Tunisiasta".

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42

(2) EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15

(3) EYVL L 296, 5.11.1998, s. 16

(4) EYVL L 71, 18.3.1992, s. 27

(5) EYVL L 287, 21.10.1997, s. 54

(6) EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67

(7) EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1

(8) EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16

(9) EYVL L 286, 23.10.1998, s. 53

Top