EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0618(02)

Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä perustamissopimus, 106 artiklan 6 kohdan ja 109 f artiklan 8 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön 42 artiklan mukaisesta Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta, jäljempänä ehdotus, neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista

OJ C 190, 18.6.1998, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/1998

31998Y0618(02)

Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä perustamissopimus, 106 artiklan 6 kohdan ja 109 f artiklan 8 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön 42 artiklan mukaisesta Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta, jäljempänä ehdotus, neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista

Virallinen lehti nro C 190 , 18/06/1998 s. 0007 - 0007


EUROOPAN RAHAPOLIITTISEN INSTITUUTIN LAUSUNTOEuroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä perustamissopimus, 106 artiklan 6 kohdan ja 109 f artiklan 8 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön 42 artiklan mukaisesta Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta, jäljempänä ehdotus, neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista (98/C 190/06)

CON/98/15

1. Tätä lausuntoa on pyytänyt 6 päivänä maaliskuuta 1998 päivätyllä kirjeellä Euroopan unionin neuvosto, joka lähetti tätä tarkoitusta varten ERI:lle asiakirjan KOM(97) 725 lopullinen. Asiakirja sisältää ehdotuksen ja siihen liittyvän selittävän muistion. Lausunnon antaminen kuuluu ERI:n toimivaltaan sopimuksen 106 artiklan 6 kohdan ja 109 f artiklan 8 kohdan perusteella.

2. Ehdotuksen tarkoituksena on määritellä säännöt, joita komission on noudatettava Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määrittämisessä käytettävien tilastotietojen laatimisessa. Näihin sääntöihin kuuluvat bruttokansantuotetta (BKT) ja väestöä koskevien tilastotietojen määritelmä, lähteet ja laskentamenetelmä. Komission on lähetettävä tilastotiedot ERI:lle ennen EKP:n perustamisen voimaantulopäivää. Perustamisensa voimaantulopäivän jälkeen EKP:n on käytettävä tietoja pääomansa merkintään sovellettavan jakoperusteen määrittämisessä EKPJ:n perussäännön 29 artiklan 1 kohdan mukaan.

3. Euroopan rahapoliittinen instituutti on samaa mieltä BKT:n ja väkiluvun määritelmistä, joihin viitataan 2-6 artikloissa. Toisin kuin ERI:ä koskevan jakoperusteen määrittämisessä, joka oli yksittäinen ERI:n perustamiseen liittyvä toimi, on kansallisille keskuspankeille EKP:n jakoperusteessa asetettavat painot tarkistettava kerran viidessä vuodessa EKPJ:tä koskevan perussäännön 29 artiklan 3 kohdan mukaan. ERFI toteaa, että tähän ehdotukseen sisältyvien määräysten tarkoituksena on vastaavasti myös säädellä näitä tulevia tarkistuksia.

4. ERI kannattaa periaatetta, jonka mukaan komission (Eurostat) tulee kerätä tilastotiedot vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. ERI pitää tärkeänä, että kansalliset asiantuntijat tarkistavat tietojen oikeellisuuden. Sen mielestä väestötietojen oikeellisuus tulisi antaa tilasto-ohjelmakomitean tarkistettavaksi ja BKT:ta koskevat tiedot tulisi antaa tarkistettavaksi komitealle, johon viitataan markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta 13 päivänä helmikuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/130/ETY.

5. ERI on yhtä mieltä siitä, että ehdotuksen ei tulisi koskea yksinomaan "perusaineiston" määrittämistä ja lähteitä, vaan - johdonmukaisuuden tarkkuuden vuoksi - myös tietojen yhdistämistä koskevia metodologisia kysymyksiä. Tässä suhteessa ERI on yhtä mieltä ehdotuksen 7, 8 ja 9 artikloissa esitettyjen määräysten kanssa. Täydellisen yhtenevyyden saavuttamiseksi edellä mainittujen EKPJ:n perussäännön määräysten kanssa olisi tarpeen korvata ehdotuksen 8 ja 9 artiklojen sanat "in the key" sanoilla "in the data referred to in the present decision".

6. Lopuksi ERI odottaa entiseen tapaan saavansa vastaanottaa 10 artiklan mukaisesti ne täydelliset tiedot, joihin ehdotuksessa viitataan.

7. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Frankfurtissa 6 päivänä huhtikuuta 1998

Top