Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0362

98/362/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1998, jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioiden taudeista vapaille alueille tarkoitettujen nautojen tarttuvaa rinotrakeiittia koskevista lisätakeista tehdyn päätöksen 93/42/ETY muuttamisesta toisen kerran Ruotsin osalta ja päätöksen 95/109/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1355) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 163, 6.6.1998, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/362/oj

31998D0362

98/362/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1998, jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioiden taudeista vapaille alueille tarkoitettujen nautojen tarttuvaa rinotrakeiittia koskevista lisätakeista tehdyn päätöksen 93/42/ETY muuttamisesta toisen kerran Ruotsin osalta ja päätöksen 95/109/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1355) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 163 , 06/06/1998 s. 0048 - 0049


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä toukokuuta 1998,

jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioiden taudeista vapaille alueille tarkoitettujen nautojen tarttuvaa rinotrakeiittia koskevista lisätakeista tehdyn päätöksen 93/42/ETY muuttamisesta toisen kerran Ruotsin osalta ja päätöksen 95/109/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1355) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (98/362/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja ajan tasalle saatettuna direktiivillä 97/12/EY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

naudan tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) hävittämisohjelma Ruotsissa hyväksyttiin komission päätöksellä 95/71/EY (3); tämän ohjelman katsotaan hävittäneen kyseisen taudin Ruotsista,

aloitetun IBR-ohjelman edistymisen ja loppuun saattamisen varmistamiseksi Ruotsille myönnettiin tiettyjä lisätakeita komission päätöksessä 95/109/EY (4),

Ruotsi pitää aluettaan vapaana naudan tarttuvasta rinotrakeiitista, ja se on esittänyt komissiolle tätä tukevat asiakirjat,

Ruotsin viranomaiset soveltavat nautaeläinten siirtoihin kansallisella alueellaan vähintään tässä päätöksessä säädettyjä sääntöjä vastaavia sääntöjä,

komission päätöksessä 93/42/ETY (5), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 94/962/ETY (6), säädetään Tanskaan ja Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen nautojen tarttuvaa rinotrakeiittia koskevista lisätakeista,

olisi ehdotettava tiettyjä lisätakeita Ruotsissa saavutetun kehityksen turvaamiseksi; tämän vuoksi olisi muutettava tätä päätöstä samojen takeiden antamiseksi Ruotsille, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 93/42/ETY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Poistetaan päätöksen 95/109/EY liitteen toinen rivi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(2) EYVL L 109, 25.4.1997, s. 1

(3) EYVL L 59, 17.3.1997, s. 33

(4) EYVL L 79, 7.4.1995, s. 32

(5) EYVL L 16, 25.1.1993, s. 50

(6) EYVL L 371, 31.12.1994, s. 27

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top