EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997Y0712(01)

Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunto koskien komission muutettua ehdotusta neuvoston asetukseksi liiallisia alijä¨miä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi

OJ C 211, 12.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1997

31997Y0712(01)

Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunto koskien komission muutettua ehdotusta neuvoston asetukseksi liiallisia alijä¨miä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi

Virallinen lehti nro C 211 , 12/07/1997 s. 0007 - 0007


EUROOPAN RAHAPOLIITTISEN INSTITUUTIN LAUSUNTO (97/C 211/05)

vastauksena Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä "perustamissopimus") 104 c artiklan 14 kohdan mukaiseen kuulemispyyntöön koskien komission muutettua ehdotusta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi.

CON/97/09

1. Aloitteen tähän kuulemiseen teki Euroopan unionin neuvosto, joka tätä tarkoitusta varten 10 päivänä huhtikuuta 1997 lähetti EMI:lle komission muutetun ehdotuksen Euroopan unionin neuvoston asetukseksi ja sitä koskevan selittävän muistion sisältävän asiakirjan COM(97) 117, ja edelleen 23 päivänä huhtikuuta 1997 komission alkuperäisen ehdotuksen tekstin Euroopan unionin neuvoston asetukseksi muutettuna Euroopan unionin neuvostossa tehtyjen poliittisten sopimusten mukaisesti sisältävän asiakirjan 6931/2/97. EMI on perustamissopimuksen 104 c artiklan 14 kohdan ja 109 f artiklan 8 mukaisesti toimivaltainen tämän kuulemispyynnön suhteen.

2. Muutetun asetusluonnoksen tavoitteena on täsmentää edelleen määräyksiä koskien perustamissopimuksen 104 c artiklan mukaisen liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoa. Nämä lisätyt täytäntöönpanoa koskevat määräykset, joiden tarkoituksena on täydentää pöytäkirjan N:o 5 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 sisältämiä määräyksiä, koetaan tarpeellisiksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn uskottavuuden ja tehokkuuden vahvistamiseksi. Tämä on saavutettavissa erityisesti asettamalla selkeät takarajat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn perättäisille vaiheille, määrittelemällä "poikkeuksellisiksi ja väliaikaisiksi" luokiteltavat olosuhteet, joiden vallitessa alijäämää koskeva 3 prosentin viitearvo voidaan ylittää, jos osuus pysyy lähellä tätä arvoa, laatimalla yleiset säännöt sanktioiden asettamiselle ja täsmentämällä edelleen käyttöönotettavia taloudellisia sanktioita.

3. Perustamissopimuksessa otetaan huomioon, että hintavakauden varmistaminen talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa edellyttää julkisen talouden kurinalaisuutta. Suuret julkisen talouden epätasapainotilat lisäävät yleensä inflaatio-odotuksia ja vaikeuttavat osaltaan optimaalisen raha- ja finanssipoliittisen virityksen saavuttamista. Julkistalouden kurinalaisuus onkin välttämätön ehto rahaliiton turvaamiseksi epäsuotuisilta kehityskuluilta, jotka saataisivat haitata kestävän hintavakaan tuotannon ja työllisyyden kasvun saavuttamista. Kolmannen vaiheen alusta lukien perustamissopimuksen 104 c artikla kieltääkin kaikkien jäsenvaltioiden (1) osalta liialliset julkistalouden alijäämät sekä sisältää määräyksiä alijäämien korjaamiseksi siinä tapauksessa, että niitä kaikesta huolimatta esiintyy, pitäen sisällään mahdollisuuden sanktioiden asettamiseen yhteiseen valuttaan osallistuville Eu-maille.

4. EMI yhtyy näkemykseen, että on toivottavaa täsmentää edelleen perustamissopimuksen asiaa koskevia määräyksiä yhteisön sekundaarilainsäädännössä sen varmistamiseksi, että liiallisia jalijäämiä koskeva menettely on sekä uskottava että tehokas ja toimii siten todellisena pelotteena. Vaikka EMI ei näe tarvetta antaa lausuntoa tämän asetusluonnoksen yksityiskohtaisista määräyksistä, se hyväksyy täysin kaikkien osapuolten pyrkimyksen vahvistaa niitä puitteita, joilla varmistetaan julkisen talouden kurinalaisuutta kolmannessa vaiheessa.

5. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(1) Pöytäkirjassa N:o 11 on säädetty Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva poikkeus.

Top