Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1065

Komission asetus (EY) N:o 1065/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 156, 13.6.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 143 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 218 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 218 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 56 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1065/oj

31997R1065

Komission asetus (EY) N:o 1065/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 156 , 13/06/1997 s. 0005 - 0006


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1065/97,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 535/97 (2), ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

tiettyjen jäsenvaltioiden asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklan mukaisesti ilmoittamiin nimityksiin on pyydetty lisätietoja sen varmistamiseksi, että nämä nimitykset ovat kyseisen asetuksen 2 ja 4 artiklan mukaiset; näiden lisätietojen tarkastelu osoittaa, että nämä nimitykset ovat kyseisten artiklojen mukaiset; tämän vuoksi ne on tarpeen rekisteröidä ja lisätä komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 123/97 (4), liitteeseen,

kolmen uuden jäsenvaltion liittymisen seurauksena asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetty kuuden kuukauden määräaika alkaa niiden liittymispäivästä; tietyt näiden jäsenvaltioiden ilmoittamat nimitykset ovat kyseisen asetuksen 2 ja 4 artiklan mukaiset ja ne on rekisteröitävä,

nimitys "Speck dell'Alto Adige" koskee raja-aluetta, joka on lisäksi kaksikielinen; näissä olosuhteissa sovelletaan 5 artiklan 5 kohtaa, jolloin kyseiset jäsenvaltiot ovat neuvotelleet keskenään ja päässeet yksimielisyyteen; tämän vuoksi tämä jo italian kielellä rekisteröity nimitys on rekisteröitävä myös saksan kielellä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maantieteellisten nimien ja alkuperänimitysten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään asetuksen (EY) N:o 1107/96 liite tämän asetuksen liitteessä olevilla nimityksillä.

2 artikla

Rekisteröidään nimitys "Speck dell'Alto Adige" saksan kielellä: "Südtiroler Markenspeck" tai "Südtiroler Speck".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 208, 24.7.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 83, 25.3.1997, s. 3

(3) EYVL N:o L 148, 21.6.1996, s. 1

(4) EYVL N:o L 22, 24.1.1997, s. 19

LIITE

A) PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEESSÄ II MAINITUT IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET

Lihajalosteet

ITALIA

"- Prosciutto di Norcia (SMM)"

ITÄVALTA

"- Tiroler Speck (SMM)"

Juustot

ITÄVALTA

"- Tiroler Bergkäse (SAN)

- Vorarlberger Alpkäse (SAN)

- Vorarlbergfer Bergkäse (SAN)"

ALANKOMAAT

"- Boeren-Leidse met sleutels (SAN) (1)"(1) Nimelle"Leidse" ei haeta suojaa.

Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet voita lukuun ottamatta)

RANSKA

"- Miel de Sapin des Vosges (SAN)"

Oliiviöljyt

KREIKKA

"- ÊáëáìÜôá (Kalamata) (SAN)

- ÊïëõìâÜñé ×áíßùí ÊñÞôçò (Kolymvari Hanion Kritis) (SAN) (2) (3)"(2) Nimelle "×áíßùí" (Hanion) ei haeta suojaa.(3) Nimelle "ÊñÞôçò" (Kritis) ei haeta suojaa.ITALIA

"Bruzio (SAN)

- Cilento (SAN)

- Colline Salernitane (SAN)

- Penisola Sorrentina (SAN)"

Hedelmät, vihannekset ja viljat

KREIKKA

"- omenat

ÌÞëá Íôåëßóéïõò ÐéëáöÜ Ôñéðüëåùò (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (SAN)"

RANSKA

"- Lentille verte du Puy (SAN)"

ITALIA

"- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (SMM)"

ITÄVALTA

"- Waldviertler Graumohn (SAN)".

Top