Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997H0077

Komission suositus, annettu 8 päivänä tammikuuta 1997, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 1997

OJ L 22, 24.1.1997, p. 27–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1997/77/oj

31997H0077

Komission suositus, annettu 8 päivänä tammikuuta 1997, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 1997

Virallinen lehti nro L 022 , 24/01/1997 s. 0027 - 0034


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 8 päivänä tammikuuta 1997,

virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 1997 (97/77/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta elintarvikkeiden tarkastamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/397/ETY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

on kuullut elintarvikealan pysyvää komiteaa asiasta,

sekä katsoo, että

sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi on tarpeen luoda yhteensovitetut elintarvikkeiden tarkastusohjelmat yhteisön tasolla,

tällaisissa ohjelmissa painotetaan yhteisön lainsäädännön noudattamista sekä ihmisten terveyden, kuluttajien etujen ja rehellisten kauppatapojen turvaamista, ja

kansallisten ohjelmien ja yhteensovitettujen ohjelmien samanaikainen täytäntöönpano voi tuottaa tietoa ja kokemusta, johon tarkastustoimet voidaan tulevaisuudessa perustaa,

SUOSITTELEE:

että vuonna 1997 jäsenvaltiot ottavat näytteitä ja suorittavat laboratorioanalyysejä, jotka koskevat:

a. Mausteissa esiintyviä aflatoksiineja;

b. Ruoka-aineallergiasta tai yliherkkyydestä kärsiville tarkoitettujen elintarvikkeiden kontaminaatiota.

1. Vaikka näytteenoton laajuudesta ei anneta ohjeita, jäsenvaltioiden olisi varmistettava riittävien näytteiden otto, jotta kussakin jäsenvaltiossa kysymykseen tulevasta aiheesta voidaan saada yleiskuva. Määritysmenetelmistä annetaan ehdotuksia.

2. Jäsenvaltiot toimittavat tiedot pyydetyssä muodossa käyttäen liitteessä annettuja lomakkeita tulosten vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

3. Mausteissa esiintyvät aflatoksiinit

Mausteissa, erityisesti pippurissa, chilipippurijauheissa, muskottipähkinässä ja paprikajauheessa voi esiintyä suuria määriä aflatoksiineja erilaisista valmistus- ja varastointioloista johtuen. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (2) 2 artiklassa kielletään sellaisten elintarvikkeiden myynti, joissa on ihmisten terveyden kannalta ja erityisesti toksikologiselta kannalta suuria määriä vieraita aineita. Useimmissa jäsenvaltioissa on erityissäännöksiä tällaisten tuotteiden aflatoksiinipitoisuuksista.

Ohjelman tämän osan tavoitteena on tutkia, missä määrin näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuudet ylittävät kansalliset raja-arvot. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös, millaista oikeudellista perustetta kussakin jäsenvaltiossa voidaan soveltaa hylkäämiseen. Määritysmenetelmien pitäisi olla vähintään niin herkkiä, että aflatoksiini voidaan määrittää tasolla 1 ìg/kg.

4. Ruoka-aineallergiasta tai yliherkkyydestä kärsiville tarkoitettujen elintarvikkeiden kontaminaatio

Elintarvikkeet, joiden pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnin yhteydessä muuten ilmoitetaan, että ne eivät sisältäisi esimerkiksi tiettyjä valkuaisaineita, muodostavat potentiaalisen terveysriskin ruoka-aineallergiasta tai yliherkkyydestä kärsiville henkilöille, jos elintarvikkeessa on vieraana aineena tätä erityistä ainesosaa. Jopa hyvin pienet määrät voivat johtaa kuolemaan. Neuvoston direktiivin 79/112/ETY (3) 2 artiklassa säädetään, ettei merkitseminen ja mainostaminen saa olla sellaista, että se voisi johtaa kuluttajaa harhaan merkittävässä määrin, erityisesti elintarvikkeen koostumuksen suhteen. Ohjelman tämän osan tarkoitus on valvoa jäsenvaltioiden toimenpiteitä, kun kontaminoituja elintarvikkeita havaitaan olevan kaupan.

Soveltamisala

Soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet, joista ilmoitetaan, ettei niissä ole tiettyä ainesosaa. Kun otetaan huomioon, mitä tämän tyyppisiä elintarvikkeita useimmiten tarjotaan kaupan jäsenvaltioissa, näytteenotto olisi rajoitettava tuotteisiin, jotka eivät sisällä maitoa/maidon valkuaista, laktoosia, munaa tai gluteenia.

Selvitys hankkeesta: ilmoituslomake

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kontaminoitujen elintarvikkeiden lukumäärä ja niiden valmistajat/maahantuojat sekä tiedot toteutetuista toimenpiteistä ilmoitetaan komissiolle. Jos toimenpiteen laatu riippuu havaitun vieraan aineen pitoisuudesta, olisi ilmoitettava myös se pitoisuus, joka käynnistää toimenpiteet.

Tehty Brysselissä 8 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 23

(2) EYVL N:o L 37, 13.2.1993, s. 1

(3) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1

LIITE

1. MAUSTEISSA ESIINTYVÄT AFLATOKSIINIT

>KAAVION ALKU>

Taulukko 1.1

Pippuri

Jäsenvaltio: Tutkittujen näytteiden kokonaislukumäärä

Hylättyjen näytteiden kokonaislukumäärä

Näytteiden lukumäärä

Positiivisten näytteiden keskiarvo

(ìg/kg)

Positiivisten näytteiden mediaani

(ìg/kg)

Korkein arvo

(ìg/kg)

Hylkäämisen raja- tai ohje-arvo

(ìg/kg)

Aflatoksiini alle määritysrajan 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Hylkäämisen oikeusperusta:

Käytetty määritysmenetelmä (viite, esimerkiksi kirjallisuusviite, standardi; menetelmän kuvaus avainsanoin; havaitsemis- ja määritysrajat) (jos eroaa ehdotetusta menetelmästä):

Muut yksityiskohdat ja tiedot, ongelmat:

Hylättyjen näytteiden alkuperä, jos tiedossa:

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Taulukko 1.2

Chili ja chilipippurijauhe

Jäsenvaltio: Tutkittujen näytteiden kokonaislukumäärä

Hylättyjen näytteiden kokonaislukumäärä

Näytteiden lukumäärä

Positiivisten näytteiden keskiarvo

(ìg/kg)

Positiivisten näytteiden mediaani

(ìg/kg)

Korkein arvo

(ìg/kg)

Hylkäämisen raja- tai ohje-arvo

(ìg/kg)

Aflatoksiini alle määritysrajan 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Hylkäämisen oikeusperusta:

Käytetty määritysmenetelmä (viite, esimerkiksi kirjallisuusviite, standardi; menetelmän kuvaus avainsanoin; havaitsemis- ja määritysrajat) (jos eroaa ehdotetusta menetelmästä)

Muut yksityiskohdat ja tiedot, ongelmat:

Hylättyjen näytteiden alkuperä, jos tiedossa:

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Taulukko 1.3

Muskottipähkinä

Jäsenvaltio: Tutkittujen näytteiden kokonaislukumäärä

Hylättyjen näytteiden kokonaislukumäärä

Näytteiden lukumäärä

Positiivisten näytteiden keskiarvo

(ìg/kg)

Positiivisten näytteiden mediaani

(ìg/kg)

Korkein arvo

(ìg/kg)

Hylkäämisen raja- tai ohje-arvo

(ìg/kg)

Aflatoksiini alle määritysrajan 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Hylkäämisen oikeusperusta:

Käytetty määritysmenetelmä (viite, esimerkiksi kirjallisuusviite, standardi; menetelmän kuvaus avainsanoin; havaitsemis- ja määritysrajat) (jos eroaa ehdotetusta menetelmästä):

Muut yksityiskohdat ja tiedot, ongelmat:

Hylättyjen näytteiden alkuperä, jos tiedossa:

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Taulukko 1.4

Paprikajauhe

Jäsenvaltio: Tutkittujen näytteiden kokonaislukumäärä

Hylättyjen näytteiden kokonaislukumäärä

Näytteiden lukumäärä

Positiivisten näytteiden keskiarvo

(ìg/kg)

Positiivisten näytteiden mediaani

(ìg/kg)

Korkein arvo

(ìg/kg)

Hylkäämisen raja- tai ohje-arvo

(ìg/kg)

Aflatoksiini alle määritysrajan 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Hylkäämisen oikeusperusta:

Käytetty määritysmenetelmä (viite, esimerkiksi kirjallisuusviite, standardi; menetelmän kuvaus avainsanoin; havaitsemis- ja määritysrajat) (jos eroaa ehdotetusta menetelmästä):

Muut yksityiskohdat ja tiedot, ongelmat:

Hylättyjen näytteiden alkuperä, jos tiedossa:

>KAAVION LOOPU>

2. RUOKA-AINEALLERGIASTA TAI YLIHERKKYYDESTÄ KÄRSIVILLE TARKOITETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KONTAMINAATIO

>KAAVION ALKU>

Taulukko 2.1

Sellaisten valmisteiden tutkiminen, joista ilmoitetaan, etteivät ne sisällä yhtä tai useampaa seuraavista ainesosista: maito/maidon valkuainen, laktoosi, muna tai gluteeni

Jäsenvaltio: Testattujen valmisteiden kokonaislukumäärä: Näiden valmisteiden valmistajien/maahantuojien kokonaislukumäärä: Valmisteiden kokonaislukumäärä, joissa havaittiin edellä mainittuja ainesosia: Tällaisten valmisteiden valmistajien/maahantuojien kokonaislukumäärä: Toteutetut toimenpiteet, kun mainittuja ainesosia on havaittu:

Väitteet

Tuotteiden lukumäärä

Valmistajien/maahantuojien lukumäärä

Toteutetut toimenpiteet (*) Lukumäärä

testattu

havaittu rikkomisia

valvottu

tuotteissa havaittu rikkomisia ei mitään suullinen varoitus kirjallinen varoitus vaatimus omavalvonnan tehostamisesta myyntikielto hallinnollinen rangaistus tuomioistuin- kanne muu toimenpide

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ei maitoa/maidon valkuaistaei laktoosia

ei munaa

ei gluteenia

(*)Toteutettuja toimenpiteitä koskevat huomautukset ja mahdollinen toimenpiteen käynnistävä pitoisuus (mg/kg), jos toimenpide suhteutetaan vieraan ainesosan pitoisuuteen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Taulukko 2.2

Jäsenvaltio: Käytetyt analyysimenetelmät:

Maito/maidon valkuainen

Laktoosi

Muna

Gluteeni

Huomautuksia:>KAAVION LOOPU>

Top