Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0023

97/23/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Tanskasta (Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 8, 11.1.1997, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/23(1)/oj

31997D0023

97/23/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Tanskasta (Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 008 , 11/01/1997 s. 0026 - 0026


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 1996,

erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Tanskasta (Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen) (97/23/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

Newcastlen tautia esiintyi Tanskassa vuonna 1995; tämä tauti on vakava uhka yhteisön siipikarjalle ja auttaakseen taudin hävittämistä mahdollisimman nopeasti yhteisöllä on mahdollisuus hyvittää kärsityt menetykset,

heti kun Newcastlen taudin esiintyminen oli virallisesti vahvistettu, Tanskan viranomaiset toteuttivat tarpeelliset toimenpiteet, jotka luetellaan päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdassa; Tanskan viranomaiset ilmoittivat tällaiset toimenpiteet,

yhteisön rahoitustukea koskevat edellytykset täyttyivät, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tanska saa vastaanottaa yhteisön rahoitustukea vuonna 1995 puhjennutta Newcastlen tautia varten. Yhteisön rahoitustuen on oltava:

- 50 prosenttia Tanskalle aiheutuneista kuluista siipikarjan teurastuksen tai hävittämisen tai siipikarjatuotteiden hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle soveltuvin osin;

- 50 prosenttia Tanskalle aiheutuneista kuluista omaisuuden ja tarvikkeiden puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi;

- 50 prosenttia Tanskalle aiheutuneista kuluista saastuneiden rehun ja varusteiden hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle.

2 artikla

1. Yhteisön rahoitusosuus myönnetään sen jälkeen kun todistusasiakirjat on toimitettu.

2. Tanskan on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen ilmoittamisesta.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19

(2) EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 31

Top