EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0375

96/375/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineistoilla neuvoston direktiivin 92/33/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

EYVL L 146, 20.6.1996, p. 58–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/375/oj

31996D0375

96/375/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineistoilla neuvoston direktiivin 92/33/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Virallinen lehti nro L 146 , 20/06/1996 s. 0058 - 0058


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996,

yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineistoilla neuvoston direktiivin 92/33/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti (96/375/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin N:o 92/33/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/25/EY (2), ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

kokeita tai tarvittaessa testejä on suoritettava näytteille mainitun direktiivin mukaisesti jäsenvaltioissa sen varmistamiseksi, että mainitussa direktiivissä luetellut vihannesten lisäys- tai taimiaineistot siemeniä lukuun ottamatta ovat mainitun direktiivin vaatimusten ja edellytysten mukaiset,

tämän vuoksi on tarpeen erityisesti kyseisen direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa varmistaa, että kokeisiin tai testeihin otetut näytteet edustavat riittävästi koko yhteisössä tuotettuja eri alkuperiä ainakin tiettyjen kasvilajien osalta,

sen vuoksi on tarpeen suorittaa yhteisön kokeita ja testejä vuonna 1996/1997 lajin Allium porrum L. lisäys- ja taimiaineistolla,

kyseisiä kokeita ja testejä käytetään ensi tilassa näiden lajien lisäys- ja taimiaineistojen teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseen, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisön kokeita ja testejä on suoritettava vuonna 1996/1997 lajin Allium porrum L. lisäys- ja taimiaineistolle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 36, 16.2.1995, s. 34

Top