EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0279

96/279/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 1996, neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 107, 30.4.1996, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 48 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 227 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 227 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implisiittinen kumoaja 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/279/oj

31996D0279

96/279/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 1996, neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 107 , 30/04/1996 s. 0001 - 0003


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 1996,

neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/279/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 12, 13, 14, 15, 16, 18 artiklan ja 19 artiklan i ja ii kohdan,

sekä katsoo, että

neuvoston päätöksessä 79/542/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/132/EY (3), on vahvistettu luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat muun muassa hevoseläinten tuonnin,

komission päätöksessä 92/160/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/536/EY (5), on vahvistettu tiettyjen kolmansien maiden aluejako hevoseläinten tuontia varten,

terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa, teurashevosten tuonnissa ja rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa määrätään vastaavasti komission päätöksissä 92/260/ETY (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/81/EY (7), 93/196/ETY (8) ja 93/197/ETY (9), sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina päätöksellä 96/82/EY (10), ja rekisteröityjen hevosten takaisintuonnista tilapäisen maastaviennin jälkeen määrätään päätöksessä 93/195/ETY (11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/323/EY (12);

muutokset kolmansien maiden terveystilanteessa on otettu huomioon muuttamalla edellä mainittuja päätöksiä, joissakin tapauksissa kävi kuitenkin ilmi, että nämä muutokset olivat epätäydellisiä ja päätöksistä oli poistettu osia, ja siksi on tarpeen korjata tilanne ja muuttaa näitä päätöksiä vastaavasti, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan päätöksen 79/542/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohta.

2 artikla

Muutetaan päätös 92/260/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liitteessä I oleva luettelo maista ryhmässä B seuraavasti:

"Australia, Bulgaria, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kypros, T Osekin tasavalta, Viro, Kroatia, Unkari, Liettua, Latvia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Uusi-Seelanti, Puola, Romania, Venäjä (1), Slovenia, Slovakian tasavalta, Ukraina"

2. Korvataan liitteessä I oleva luettelo maista ryhmässä D seuraavasti:

"Argentiina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilia (1), Chile, Kuuba, Jamaika, Meksiko, Paraguay, Uruguay"

3. Korvataan liitteessä II olevan B todistuksen otsikko seuraavasti:

"TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tiläpäiseen maahantuontiin yhteisön alueelle alle yhdeksänkymmenen päivän ajaksi Australiasta, Bulgariasta, Valko-Venäjältä, Bosniasta ja Hertsegovinasta, Kyproksesta, T Osekin tasavallasta, Virosta, Kroatiasta, Unkarista, Liettuasta, Latviasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Uudesta-Seelannista, Puolasta, Romaniasta, Venäjältä (1), Sloveniasta, Slovakian tasavallasta, Ukrainasta"

4. Korvataan liitteessä II olevien A, B, C, D, ja E todistusten kappaleen III d kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

"- Australiassa, Bulgariassa, Valko-Venäjällä, Kanadassa, Sveitsissä, Kyproksella, T Osekin tasavallassa, Virossa, Grönlannissa, Hongkongissa, Kroatiassa, Unkarissa, Islannissa, Japanissa, Liettuassa, Latviassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Macaossa, Malesiassa (niemimaa), Norjassa, Uudessa-Seelannissa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä (1), Singaporessa, Sloveniassa, Slovakian tasavallassa, Ukrainassa, Amerikan yhdysvalloissa"

3 artikla

Muutetaan päätöstä 93/195/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liitteessä I oleva luettelo maista ryhmässä A seuraavasti:

"Sveitsi, Grönlanti, Islanti"

2. Korvataan liitteessä I oleva luettelo maista ryhmässä B seuraavasti:

"Australia, Bulgaria, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kypros, T Osekin tasavalta, Viro, Kroatia, Unkari, Liettua, Latvia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Uusi-Seelanti, Puola, Romania, Venäjä (1), Slovenia, Slovakian tasavalta, Ukraina"3. Korvataan liitteessä II olevan terveystodistuksen otsikon luettelo maista ryhmässä A seuraavasti:

"Sveitsi, Grönlanti, Islanti"

4. Korvataan liitteessä II olevan terveystodistuksen otsikon luettelo maista ryhmässä B seuraavasti:

"Australia, Bulgaria, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kypros, T Osekin tasavalta, Viro, Kroatia, Unkari, Liettua, Latvia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Uusi-Seelanti, Puola, Romania, Venäjä (1), Slovenia, Slovakian tasavalta, Ukraina"

4 artikla

Muutetaan päätös 93/196/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liitteessä I olevan (5) alaviitteen luettelo maista seuraavasti:

"Australia, Kanada, Sveitsi, Grönlanti, Islanti, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat"

2. Korvataan liitteessä II olevan (3) alaviitteen luettelo maista ryhmässä A seuraavasti:

"Sveitsi, Grönlanti, Islanti"

3. Korvataan liitteessä II olevan (3) alaviitteen luettelo maista ryhmässä B seuraavasti:

"Australia, Bulgaria, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kypros, T Osekin tasavalta, Viro, Kroatia, Unkari, Liettua, Latvia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Uusi-Seelanti, Puola, Romania, Venäjä (1), Slovenia, Slovakian tasavalta, Ukraina"

5 artikla

Muutetaan päätös 93/197/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liitteessä I oleva luettelo maista ryhmässä A seuraavasti:

"Grönlanti, Islanti, Sveitsi"

2. Korvataan liitteessä I oleva luettelo maista ryhmässä B seuraavasti:

"Australia, Bulgaria, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kypros, T Osekin tasavalta, Viro, Kroatia, Unkari, Liettua, Latvia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Uusi-Seelanti, Puola, Romania, Venäjä (1), Slovenia, Slovakian tasavalta, Ukraina"3. Korvataan liitteessä II olevan A todistuksen otsikko seuraavasti:

"TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Sveitsistä, Grönlannista, Islannista"

4. Korvataan liitteessä II olevan B todistuksen otsikko seuraavasti:

"TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Australiasta, Bulgariasta, Valko-Venäjältä, Bosniasta ja Hertsegovinasta, Kyproksesta, T Osekin tasavallasta, Virosta, Kroatasta, Unkarista, Liettuasta, Latviasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Uudesta-Seelannista, Puolasta, Romaniasta, Venäjältä (1), Sloveniasta, Slovakian tasavallasta, Ukrainasta"

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

(2) EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s. 15

(3) EYVL N:o L 30, 8.2.1996, s. 52

(4) EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 27

(5) EYVL N:o L 304, 16.12.1995, s. 49

(6) EYVL N:o L 130, 15.5.1992, s. 67

(7) EYVL N:o L 19, 25.1.1996, s. 53

(8) EYVL N:o L 86, 6.4.1993 s. 7

(9) EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 16

(10) EYVL N:o L 19, 25.1.1996, s. 56

(11) EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 1

(12) EYVL N:o L 190, 11.8.1995, s. 11

Top