EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0264

96/264/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Saksasta (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EYVL L 89, 10.4.1996, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/264/oj

31996D0264

96/264/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Saksasta (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 089 , 10/04/1996 s. 0045 - 0045


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996,

erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Saksasta (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/264/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

Newcastlen tautia esiintyi Saksassa vuonna 1994; tämä tauti on vakava uhka yhteisön siipikarjalle, ja auttaakseen taudin hävittämistä mahdollisimman nopeasti yhteisöllä on mahdollisuus hyvittää kärsityt menetykset,

heti kun Newcastlen taudin esiintyminen oli virallisesti vahvistettu, Saksan viranomaiset toteuttivat tarpeelliset toimenpiteet, jotka luetellaan päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdassa; Saksan viranomaiset ilmoittivat tällaiset toimenpiteet,

yhteisön rahoitustukea koskevat edellytykset täyttyivät, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saksa saa vastaanottaa yhteisön rahoitustukea vuonna 1994 puhjennutta Newcastlen tautia varten. Yhteisön rahoitustuen on oltava

- 50 % Saksalle aiheutuneista kuluista siipikarjan teurastuksen tai hävittämisen tai siipikarjatuotteiden hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle soveltuvin osin;

- 50 % Saksalle aiheutuneista kuluista omaisuuden ja tarvikkeiden puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi;

- 50 % Saksalle aiheutuneista kuluista saastuneiden rehun ja varusteiden hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle.

2 artikla

1. Yhteisön rahoitusosuus myönnetään sen jälkeen kun todistusasiakirjat on toimitettu.

2. Saksan on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen ilmoittamisesta.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19

(2) EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 31

Top