EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0298

Komission asetus (EY) N:o 298/95, annettu 14 päivänä helmikuuta 1995, tiettyjä Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tuotteiden yhteisön tullikiintiöiden avaamisesta ja hallintomenettelystä, samoin kuin mainittujen kiintiöiden voimassaoloajan pidentämistä ja mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1981/94 muuttamisesta

OJ L 35, 15.2.1995, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; Implisiittinen kumoaja 396R1099

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/298/oj

31995R0298

Komission asetus (EY) N:o 298/95, annettu 14 päivänä helmikuuta 1995, tiettyjä Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tuotteiden yhteisön tullikiintiöiden avaamisesta ja hallintomenettelystä, samoin kuin mainittujen kiintiöiden voimassaoloajan pidentämistä ja mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1981/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 035 , 15/02/1995 s. 0006 - 0007


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 298/95,

annettu 14 päivänä helmikuuta 1995,

tiettyjä Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tuotteiden yhteisön tullikiintiöiden avaamisesta ja hallintomenettelystä, samoin kuin mainittujen kiintiöiden voimassaoloajan pidentämistä ja mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1981/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tuotteiden yhteisön tullikiintiöiden avaamisesta ja hallintomenettelystä, samoin kuin mainittujen kiintiöiden voimassaoloajan pidentämistä ja mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25 heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1981/94 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo, että

Uruguayn kierroksen monenvälisten kaupallisten neuvottelujen seurauksena tomaattien ja kesäkurpitsojen tuontijärjestelmää muutettiin,

Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen 25 artiklassa määrättiin, että jos olemassa olevaa yhteisön sääntelyä muutetaan, yhteisö voi muuttaa sopimuksessa määrättyä järjestelmää niiden tuotteiden osalta, joita järjestelmä koskee,

yhteisö on sopinut Marokon kuningaskunnan kanssa, että se mukauttaa mainitun järjestelmän kirjeenvaihdon muodossa olevan sopimuksen perusteella, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1981/94 liitteessä IV olevia koodinumeroita 09.1117 ja 09.1118 ja lisätään koodinumero 09.1133 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 199, 2.8.1994, s. 1

(2) Tulohinta, jonka perusteella yhteisön GATT:ille myöntämiä tullihelpotuksia koskevassa luettelossa säädetty ylimääräinen paljoustulli lasketaan arvoon 0, joka vastaa 560 ecua/t.

(3) Sovelletaan ylimääräistä paljoustullia.

(4) Tämän kiintiön puitteissa yhteisön GATT:ille myöntämiä tullihelpotuksia koskevassa luettelossa säädetty ylimääräinen paljoustulli lasketaan arvoon 0 1 päivästä lokakuuta 20 päivään huhtikuuta, jos tulohinta on vähintään 451 ecua/t. Tämä summa lasketaan 445 ecuun/t 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 1995 ja 439 ecuun/t 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 1996.

(5) Jos erän tulohinta on 2 %, 4 %, 6 % tai 8 % tulohintaa alempi, joka on

- 560 ecua/t tomaateilla ja

- 451 ecua/t kesäkurpitsoilla, tämä summa lasketaan 445 ecuun/t 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 1995 ja 439 ecuun/t 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 1996,

paljoustulli on vastaavasti 2 %, 4 %, 6 % ja 8 % tästä tulohinnasta.

Jos erän tulohinta on alle 92 % tulohinnasta, joka on

- 560 ecua/t tomaateilla ja

- 451 ecua/t kesäkurpitsoilla, tämä summa lasketaan 445 ecuun/t 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 1995 ja 439 ecuun/t 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 1996, sovelletaan GATT:ille vahvistettua paljoustullia."

Top