Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0031

Neuvoston direktiivi 94/31/EY, annettu 27 kesäkuuta 1994, vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY muuttamisesta

OJ L 168, 2.7.1994, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; Implisiittinen kumoaja 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/31/oj

31994L0031

Neuvoston direktiivi 94/31/EY, annettu 27 kesäkuuta 1994, vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 168 , 02/07/1994 s. 0028 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 13 s. 0200
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 13 s. 0200


NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/31/EY,

annettu 27 kesäkuuta 1994,

vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimii perustamissopimuksen 189 c artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti,

sekä katsoo, että

direktiivin 75/442/ETY(3) 18 artiklalla perustetun komitean työskentelyn myötä on osoittautunut, ettei ole mahdollista laatia sitovaa luetteloa vaarallisista jätteistä direktiivissä 91/689/ETY(4) vahvistettuina määräaikoina, mutta direktiivin 91/689/ETY täytäntöönpano edellyttää kuitenkin, että komissio laatii tällaisen luettelon,

on tarpeen varmistaa direktiivin 91/689/ETY täytäntöönpano mahdollisimman pian,

on silti tarpeen laatia direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhteisön luettelo vaarallisista jätteistä, ja

näin ollen on suotavaa lykätä myrkyllisistä ja vaarallisista jätteistä 20 päivänä maaliskuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/319/ETY(5) kumoamista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/689/ETY seuraavasti.

1) Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 27 päivänä kesäkuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä."

2) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Kumotaan direktiivi 78/319/ETY 27 päivästä kesäkuuta 1995."

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. SIMITIS

(1) EYVL N:o C 271, 7.10.1993, s. 16

(2) EYVL N:o C 34, 2.2.1994, s. 7

(3) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/156/ETY (EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 32).

(4) EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20

(5) EYVL N:o L 84, 31.3.1978, s 43. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48).

Top