Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0076

Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

OJ L 305, 21.10.1992, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 122 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 122 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2001; Kumoaja 301L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/76/oj

31992L0076

Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

Virallinen lehti nro L 305 , 21/10/1992 s. 0012 - 0015
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 45 s. 0122
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 45 s. 0122


KOMISSION DIREKTIIVI 92/76/ETY,

annettu 6 päivänä lokakuuta 1992,

kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumiseen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 92/10/ETY(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Tanskan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämän pyynnön,

sekä katsoo, että

direktiivin 77/93/ETY säännökset mahdollistavat kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien suojeltujen alueiden määrittämisen ja erityisen suojelun myöntämisen niille edellytyksin, jotka ovat sopusoinnussa sisämarkkinoiden kanssa,

jäsenvaltiot voivat lisäksi anoa sellaisen alueen tunnustamista suojelluksi alueeksi, jolla yksi tai useampi mainitussa direktiivissä tarkoitettu ja yhdessä tai useammassa yhteisön osassa esiintyvä haitallinen organismi ei ole endeeminen eikä esiinny huolimatta niiden esiintymiselle suotuisista olosuhteista,

jotkut jäsenvaltiot ovat anoneet tiettyjen alueiden tunnustamista suojelluiksi alueiksi,

edellä mainittujen tunnustamista koskevien anomusten on perustuttava siihen, että asianmukaisen komission asiantuntijoiden valvonnassa suoritetun tietojenkeruun tulokset vakuuttavat, että yksi tai useampi sellainen haitallinen organismi, jonka osalta alue on tunnustettava suojelluksi, ei ole endeeminen eikä esiinny siellä,

yksityiskohtaisia sääntöjä tästä tietojenkeruusta ei ole kuitenkaan vielä kokonaisuudessaan laadittu yhteisön tasolla,

tunnustamispäätöksen on oltava väliaikainen ja sen on perustuttava ainoastaan asianomaisten jäsenvaltioiden välittämiin tietoihin,

tunnustamisen voimassaolon pidennyksestä vuoden 1994 jälkeen voidaan päättää ainoastaan säädetyn komission asiantuntijoiden valvoman tietojenkeruun tulosten perusteella,

on säädettävä säännös, joka mahdollistaa tarvittaessa suojeltujen alueiden luettelon muuttamisen myöhemmin,

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Liitteessä luetellut yhteisön alueet on tunnustettu 31 päivänä joulukuuta 1994 päättyväksi ajanjaksoksi suojelluiksi alueiksi direktiivin 77/93/ETY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä liitteessä nimen kohdalla mainitun haitallisen organismin tai haitallisten organismien osalta.

2 artikla

Tunnustamisen voimassaolon pidennys yli 1 artiklassa mainitun päivämäärän ja mikä tahansa muutos 1 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä suojeltujen alueiden luetteloon tehdään direktiivin 77/93/ETY 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ottaen huomioon yhteisön perustein ja komission asiantuntijoiden valvonnan alaisena suoritetun asianmukaisen tietojen keruun tulokset.

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan neuvoston direktiivin 91/683/ETY(3) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on oltava viittaus tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle viipymättä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

(2) EYVL N:o L 70, 17.3.1992, s. 27

(3) EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 29

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top