EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0508

Komission direktiivi 91/508/ETY, annettu 9 päivänä syyskuuta 1991, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta

OJ L 271, 27.9.1991, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 96 - 98
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; Implisiittinen kumoaja 396L0051

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/508/oj

31991L0508

Komission direktiivi 91/508/ETY, annettu 9 päivänä syyskuuta 1991, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 271 , 27/09/1991 s. 0067 - 0069
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0096
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0096


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 9 päivänä syyskuuta 1991,

rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteiden muuttamisesta (91/508/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91/336/ETY(2), ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivissä 70/524/ETY säädetään, että liitteiden sisältö on säännöllisesti mukautettava tieteen ja tekniikan tietämyksen kehitykseen; liitteistä on tehty koonnelma komission direktiivillä 91/248/ETY(3);

"salinomysiininatrium"-antibiootin, "neohesperidiinidihydrokalkoni"-makeuttajan, D3-vitamiinin ja aminohappojen rauta(II)kelaattihydraatin muodossa olevan "rauta"-hivenaineen uutta käyttöä on tutkittu laajalti tietyissä jäsenvaltioissa; saadun kokemuksen perusteella näyttää siltä, että nämä uudet käyttötavat voidaan sallia koko yhteisössä,

tietyt tutkimukset ovat herättäneet epäilyjä karotenoideihin kuuluvan "violaksantiinin" tehosta; tämän väriaineen käyttö olisi sen vuoksi kiellettävä,

uuden kokkidiostaatin käyttöä on tutkittu menestyksekkäästi tietyissä jäsenvaltioissa; tämä uusi käyttötapa olisi väliaikaisesti sallittava kansallisella tasolla, kunnes se hyväksytään yhteisön tasolla, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 70/524/ETY liitteet tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä marraskuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä syyskuuta 1991.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1

(2) EYVL N:o L 185, 11.7.1991, s. 31

(3) EYVL N:o L 124, 18.5.1991, s. 1

LIITE

1 Liitteessä I:

a) A osassa "Antibiootit",

aa) lisätään kohdan E 714 "Monensiininatrium" sarakkeeseen "Muut määräykset" sanan "hevoseläimille" jälkeen virke seuraavasti:

"Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista";

bb) lisätään kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

b) Lisätään C osan "Aromiaineet ja ruokahalua kiihottavat aineet" 2 kohtaan kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

c) D osassa "Kokkidiostaatit ja muut lääkeaineet":

aa) lisätään kohdan E 757 "Monensiininatrium" sarakkeeseen "Muut määräykset" sanan "hevoseläimille" jälkeen virke seuraavasti:

"Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista";

bb) lisätään kohdan E 763 "Lasalosidinatrium" sarakkeeseen "Muut määräykset" virke seuraavasti:

"Käyttöohjeissa on oltava merkintä:

"Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden kanssa voi olla vaarallista";

cc) lisätään kohdan E 765 "Narasiini" sarakkeeseen "Muut määräykset" sanan "hevoseläimille" jälkeen virke seuraavasti:

"Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista";

dd) lisätään kohdan E 766 "Salinomysiininatrium" sarakkeeseen "Muut määräykset" sanan "hevoseläimille" jälkeen virke seuraavasti:

"Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista";

d) Poistetaan F osan "Väriaineet pigmentit mukaan lukien" 1 kohdasta "Karotenoidit ja ksantofyllit" kohta E 161e "Violaksantiini";

e) H osassa "Vitamiinit, niiden esiasteet ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt muut samanlaiset aineet":

aa) korvataan kohdan E 670 "D2-vitamiini" sarakkeessa "Eläinlaji tai -ryhmä" oleva ilmaus "Muut eläinlajit tai -ryhmät siipikarjaa lukuun ottamatta" seuraavasti:

"Muut eläinlajit tai -ryhmät siipikarjaa ja kaloja lukuun ottamatta";

bb) lisätään kohdan E 671 "D3-vitamiini" kohtaa "Muu siipikarja" koskevien tietojen jälkeen tiedot seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

f) lisätään I osan "Hivenaineet" kohtaan E 1 "Rauta-Fe" ilmaus seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 Liitteessä II olevassa D osassa "Kokkidiostaatit ja muut lääkeaineet":

a) lisätään kohdan N:o 20 "Lasalosidinatrium" sarakkeeseen "Muut määräykset" virke seuraavasti:

"Käyttöohjeissa on oltava merkintä:

«Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista»`;

b) lisätään kohdan N:o 21 «Maduramisiiniammonium» sarakkeeseen «Muut määräykset» sanan «hevoseläimille» jälkeen virke seuraavasti:

«Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista»;

c) lisätään kohdan N:o 23 "Narasiini/Nikarbatsiini" sarakkeeseen "Muut määräykset" sanan "hevoseläimille" jälkeen virke seuraavasti:

"Tämä rehu sisältää ionoforiryhmään kuuluvaa lisäainetta; samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi olla vaarallista";

d) lisätään kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Top