Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0596

91/596/ETY: Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1991, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetusta ilmoitusten yhteenvetomallista

OJ L 322, 23.11.1991, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 174 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 174 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/596/oj

31991D0596

91/596/ETY: Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1991, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetusta ilmoitusten yhteenvetomallista

Virallinen lehti nro L 322 , 23/11/1991 s. 0001 - 0016
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0174
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0174


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä marraskuuta 1991,

geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetusta ilmoitusten yhteenvetomallista (91/596/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY(1) ja erityisesti sen 9 ja 21 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä komissiolle yhteenveto kustakin direktiivin 90/220/ETY B osan mukaisesti vastaanottamastaan ilmoituksesta,

komissio vahvistaa yhteenvedon muodon hyvissä ajoin, jotta mainittu direktiivi voidaan panna täytäntöön ennen 23 päivää lokakuuta 1991, ja

geneettisten muunnettujen organismien levittämistä ympäristöön käsittelevä komitea ei ole antanut myönteistä lausuntoa komission sille toimittamasta toimenpideluonnoksesta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 90/220/ETY mukaisesti nimeämien toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tähän päätökseen liitettyä ilmoitusten yhteenvetomallia lähettäessään komissiolle yhteenvedon direktiivin 90/220/ETY B osan mukaisesti vastaanottamastaan ilmoituksesta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN DEN BROEK

(1) EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 15

LIITE

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTARKOITUKSESSA LEVITETTÄVIÄ GENEETTISESTI MUUNNETTUJA ORGANISMEJA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN YHTEENVETOMALLI (laadittu direktiivin 90/220/ETY 9 artiklan mukaisesti)

JOHDANTO

Ilmoitusten yhteenvetomalli on laadittu direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa säädetyn menettelyn täytäntöönpanoa varten.

Todettakoon, että ilmoitusten yhteenvetomallia ei ole laadittu siten, että se sisältäisi niin täydellisiä ja yksityiskohtaisia tietoja kuin ne, joita vaaditaan ympäristövaarojen arviointia varten. Annettujen tietojen on kuitenkin asianmukaisesti (tiivistetyssä muodossa) välitettävä ne tiedot, jotka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 90/220/ETY liitteen II johdannossa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Kutakin kysymystä varten varattu tila ei anna viitteitä ilmoitusten yhteenvetomallia varten tarvittujen tietojen tarkkuudesta.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top