Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0258

90/258/ETY: Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta koskevista todistuksista

OJ L 145, 8.6.1990, p. 39–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 224 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 224 - 233
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 80 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 4 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 4 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 7 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/258/oj

31990D0258

90/258/ETY: Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta koskevista todistuksista

Virallinen lehti nro L 145 , 08/06/1990 s. 0039 - 0047
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0224
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0224


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä toukokuuta 1990,

puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta koskevista todistuksista (90/258/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/361/ETY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 89/361/ETY 6 artiklassa säädetään, että komission tehtävänä on 8 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen kotieläinjalostusta koskevasta todistuksesta, jonka jäsenvaltiot voivat vaatia pidettäessä kaupan puhdasrotuisia jalostuslampaita ja -vuohia, niiden siemennestettä, munasoluja ja alkioita,

on tarpeen määrittää tiedot, jotka on oltava kotieläinjalostusta koskevassa todistuksessa; olisi määrättävä todistuksen mallista ja edellytyksistä, joiden mukaan tiedot voidaan merkitä puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden mukana olevaan asiakirjaan, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Seuraavat tiedot on mainittava puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien kotieläinjalostusta koskevassa todistuksessa:

- toimielin, joka on antanut todistuksen,

- kantakirjan nimi,

- kantakirjanumero,

- todistuksen antopäivämäärä,

- yksilöintijärjestelmä,

- yksilöinti,

- syntymäpäivä,

- rotu,

- sukupuoli,

- jalostajan nimi ja osoite,

- omistajan nimi ja osoite.

- polveutuminen:

>TAULUKON PAIKKA>

2 Todistuksessa on mainittava yksilötestien tulokset ja jalostusarvon arvioinnista saadut ajanmukaiset tulokset (maininta niiden alkuperästä) eläimestä, sen vanhemmista ja isovanhemmista, jos ne on tehty komission päätöksen 90/256/ETY(2) mukaisesti.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa määrätyt tiedot voidaan ilmoittaa:

1 liitteessä I olevan todistuksen mallin mukaisesti;

2 puhdasrotuisten jalostuslampaiden tai -vuohien mukana olevissa asiakirjoissa. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin todistettava, että näissä asiakirjoissa on 1 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavan kaavan mukaisesti:

"Allekirjoittanut todistaa, että nämä asiakirjat sisältävät komission päätöksen 90/258/ETY 1 artiklassa tarkoitetut tiedot."

3 artikla

Seuraavat tiedot on mainittava puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien siemennesteen kotieläinjalostusta koskevassa todistuksessa:

- kaikki 1 artiklassa esitetyt tiedot luovuttajapässistä tai -pukista maitoa tuottavien rotujen osalta, eläimen veriryhmä tai tieteelliseltä luotettavuudeltaan tätä vastaavan testin tulokset,

- tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa siemenneste, keräyspäivä sekä siemennesteen keräyslaitoksen ja vastaanottajan nimet ja osoitteet.

4 artikla

Edellä 3 artiklassa määrätyt tiedot voidaan ilmoittaa:

1 liitteessä II olevan mallin mukaisessa todistuksessa;

2 puhdasrotuisten jalostuslampaiden tai -vuohien siemennesteen mukana olevissa asiakirjoissa. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin todistettava, että näissä asiakirjoissa on 3 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavan kaavan mukaisesti:

"Allekirjoittanut todistaa, että nämä asiakirjat sisältävät komission päätöksen 90/258/ETY 3 artiklassa tarkoitetut tiedot."

5 artikla

1 Seuraavat tiedot on mainittava puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien munasolujen kotieläinjalostusta koskevassa todistuksessa:

- kaikki 1 artiklassa esitetyt tiedot luovuttajauuhesta tai -kutusta,

- tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä munasolu, sen keräyspäivä sekä munasolun keräyslaitoksen ja vastaanottajan nimet ja osoitteet.

2 Jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu, se on ilmoitettava selvästi ja kaikkien munasolujen on lisäksi oltava samoista vanhemmista.

6 artikla

Edellä 5 artiklassa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa:

1 liitteessä III olevan mallin mukaisessa todistuksessa;

2 puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien munasolujen mukana olevissa asiakirjoissa. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin todistettava, että näissä asiakirjoissa on 5 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavan kaavan mukaisesti:

"Allekirjoittanut todistaa, että nämä asiakirjat sisältävät komission päätöksen 90/258/ETY 5 artiklassa tarkoitetut tiedot."

7 artikla

1 Seuraavat tiedot on mainittava puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien alkioiden kotieläinjalostusta koskevassa todistuksessa:

- kaikki 1 artiklassa esitetyt tiedot luovuttajauuhesta tai -kutusta ja kaikki 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa esitetyt tiedot hedelmöittäjäpässistä tai -pukista.

- tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa alkiot, siemennys- tai hedelmöityspäivä, keräyspäivä sekä alkioiden keräyslaitoksen ja vastaanottajan nimet ja osoitteet.

2 Jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi alkio, se on ilmoitettava selvästi ja kaikkien alkioiden on lisäksi oltava samoista vanhemmista.

8 artikla

Edellä 7 artiklassa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa:

1 liitteessä IV olevan mallin mukaisessa todistuksessa;

2 puhdasrotuisten jalostuslampaiden tai -vuohien alkioiden mukana olevissa asiakirjoissa. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin todistettava, että näissä asiakirjoissa on 7 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavan kaavan mukaisesti:

"Allekirjoittanut todistaa, että nämä asiakirjat sisältävät komission päätöksen 90/258/ETY 7 artiklassa tarkoitetut tiedot."

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä toukokuuta 1990.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 153, 6.6.1989, s. 30

(2) EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 35

LIITE I

KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE III

KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE IV

KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAN TODISTUKSEN MALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top