EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0681

Neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun direktiivin 87/402/ETY muuttamisesta

OJ L 398, 30.12.1989, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 125 - 126
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 125 - 126
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 236 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/681/oj

31989L0681

Neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun direktiivin 87/402/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 398 , 30/12/1989 s. 0027 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0125
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0125


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1989,

kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista annetun direktiivin 87/402/ETY muuttamisesta (89/681/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi asteittain 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan,

direktiivin 87/402/ETY(4) 12 artiklassa säädetään, että kyseistä direktiiviä täydennetään dynaamisissa testeissä käytettävien iskutestien lisäämistä koskevilla säännöksillä,

koska lisätestistä on jo säädetty staattisten testien osalta, on tarpeen säätää myös dynaamisia testejä koskevasta lisätestistä, jolla osoitetaan täsmällisemmin tilanne traktorin kaatuessa, siten, että nämä kaksi testausmenettelyä saatettaisiin toisiaan vastaavaksi ja poistettaisiin niiden väliset erot, ja

muuttujien ja laskelmien luotettavuuden osalta takaosaan asennetuille rakenteille tehtyjen käytännön kokeiden tulokset voidaan siirtää koskemaan samantyyppistä etuosaan asennettua rakennetta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 87/402/ETY seuraavasti:

1) Korvataan liitteen IV A osan 1.6 kohta seuraavasti:

"1.6 Lisätestit

1.6.1 Jos iskutestin aikana syntyy halkeamia tai repeämiä, joita ei voida pitää merkityksettöminä, suoritetaan toinen samanlainen testi, mutta käyttämällä putouskorkeutta:

H' = >NUM>H/

>DEN>10

× >NUM>12 + 4a/

>DEN>1 + 2a

välittömästi repeämien tai halkeamien syntymisen aiheuttaneiden iskutestien jälkeen, kun "a" on pysyvän taipuman suhde kimmoiseen taipumaan (a = Dp/De) mitattuna osumapisteessä.

Toisesta iskusta johtuva pysyvä lisätaipuma saa olla enintään 30 % ensimmäisestä iskusta aiheutuneesta pysyvästä taipumasta.

Jotta pystyttäisiin suorittamaan lisätesti, on tarpeen mitata kimmoinen taipuma kaikkien iskutestien aikana.

1.6.2 Jos puristustestin aikana syntyy merkittäviä halkeamia tai repeämiä, suoritetaan välittömästi repeämien tai halkeamien syntymisen aiheuttaneen puristustestin jälkeen toinen samanlainen puristustesti käyttämällä 1,2 Fv vastaavaa voimaa."

2) Lisätään liitteeseen VI kohta seuraavasti:

"7.3 Tiedot mahdollisesta dynaamisesta lisätestistä ja sen tulokset."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluessa 3 päivästä tammikuuta 1990. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. CRESSON

(1) EYVL N:o C 305, 30.11.1988, s. 7

(2) EYVL N:o C 120, 16.5.1989, s. 70 ja EYVL N:o C 256, 9.10.1989, s. 76

(3) EYVL N:o C 102, 24.4.1989, s. 6

(4) EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 1

Top