EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3768

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tiettyjen maataloussäädösten mukauttamisesta komiteoiden äänestysmenettelyn osalta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

OJ L 362, 31.12.1985, p. 8–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 224 - 232
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 224 - 232
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 23 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 23 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3768/oj

31985R3768

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3768/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tiettyjen maataloussäädösten mukauttamisesta komiteoiden äänestysmenettelyn osalta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 362 , 31/12/1985 s. 0008 - 0016
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 20 s. 0023
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 39 s. 0224
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 20 s. 0023
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 39 s. 0224


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3768/85,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1985,

tiettyjen maataloussäädösten mukauttamisesta komiteoiden äänestysmenettelyn osalta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 396 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi tiettyjä maataloussäädöksiä olisi mukautettava liittymisasiakirjan 396 artiklan mukaisesti sen äänimäärän osalta, joka liittymisestä alkaen ilmaisee määräenemmistön hallintokomiteoiden ja muiden vastaavanlaisten maatalousalalle perustettujen komiteoiden menettelyn yhteydessä, ja

ennen liittymistä yhteisöjen toimielimet voivat Espanjan ja Portugalin liittymissopimuksen 2 artiklan 3 kohdan nojalla toteuttaa liittymisasiakirjan 396 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, jotka tulevat voimaan, jollei mainitun sopimuksen voimaantulosta muuta johdu, sopimuksen voimaantulopäivänä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Korvataan liitteessä luetelluissa säädöksissä ja siinä mainituissa artikloissa luku "45" tai "neljäkymmentäviisi" luvulla "54".

2. Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1837/80(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1312/85(), 26 artiklan 2 kohdassa virke "Lausunto annetaan määräenemmistöllä" virkkeellä "Lausunto annetaan 54 äänen enemmistöllä".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986, jollei Espanjan ja Portugalin liittymissopimuksen voimaantulosta muuta johdu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1985.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. STEICHEN

() EYVL N:o L 183, 16.7.1980, s. 1

() EYVL N:o L 137, 27.5.1985, s. 22

LIITE

1. Neuvoston asetus N:o 136/66/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 231/85():

38 artiklan 2 kohta.

2. Neuvoston asetus N:o 79/65/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2143/81():

19 artiklan 2 kohta.

3. Neuvoston asetus (ETY) N:o 234/68(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä tammikuuta 1973 tehdyllä neuvoston päätöksellä():

14 artiklan 2 kohta.

4. Neuvoston asetus (ETY) N:o 804/68(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1298/85():

30 artiklan 2 kohta.

5. Neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla():

27 artiklan 2 kohta.

6. Neuvoston asetus (ETY) N:o 727/70(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1461/82():

30 artiklan 2 kohta.

7. Neuvoston asetus (ETY) N:o 729/70(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3509/80():

13 artiklan 2 kohta.

8. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1308/70(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1430/82():

12 artiklan 2 kohta.

9. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1696/71(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

20 artiklan 2 kohta.

10. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2358/71(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1581/83():

11 artiklan 2 kohta.

11. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1035/72(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1332/81():

33 artiklan 2 kohta.

12. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1728/74(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymissopimuksella:

8 artiklan 3 kohta.

13. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2727/75(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1018/84():

26 artiklan 2 kohta.

14. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2759/75(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2966/80():

24 artiklan 2 kohta.

15. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2771/75(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3643/81():

17 artiklan 2 kohta.

16. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2777/75(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymissopimuksella:

17 artiklan 2 kohta.

17. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1418/76(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1025/84():

27 artiklan 2 kohta.

18. Neuvoston asetus (ETY) N:o 516/77(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 988/84():

20 artiklan 2 kohta.

19. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1117/78(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1220/83():

11 artiklan 2 kohta.

20. Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/79(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 798/85():

67 artiklan 2 kohta.

21. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1785/81(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1482/85():

41 artiklan 2 kohta.

22. Neuvoston päätös 77/97/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 85/312/ETY():

5 artiklan 3 kohta.

23. Neuvoston direktiivi 64/432/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/320/ETY():

- 12 artiklan 3 kohta,

- 13 artiklan 3 kohta.

24. Neuvoston direktiivi 64/433/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/325/ETY():

- 15 artiklan 3 kohta,

- 16 artiklan 3 kohta.

25. Neuvoston direktiivi 66/400/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

21 artiklan 3 kohta.

26. Neuvoston direktiivi 66/401/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/38/ETY():

21 artiklan 3 kohta.

27. Neuvoston direktiivi 66/402/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/561/ETY():

21 artiklan 3 kohta.

28. Neuvoston direktiivi 66/403/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/218/ETY():

19 artiklan 3 kohta.

29. Neuvoston direktiivi 66/404/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

17 artiklan 3 kohta.

30. Neuvoston direktiivi 68/193/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 82/193/ETY():

17 artiklan 3 kohta.

31. Neuvoston direktiivi 69/208/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 82/859/ETY():

20 artiklan 3 kohta.

32. Neuvoston direktiivi 70/457/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 80/1141/ETY(20):

23 artiklan 3.

33. Neuvoston direktiivi 70/458/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 80/1141/ETY:

40 artiklan 3 kohta.

34. Neuvoston direktiivi 70/524/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/429/ETY():

- 23 artiklan 3 kohta,

- 24 artiklan 3 kohta.

35. Neuvoston direktiivi 71/118/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/326/ETY():

- 12 artiklan 3 kohta,

- 12 a artiklan 3 kohta.

36. Neuvoston direktiivi 71/161/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

18 artiklan 3 kohta.

37. Neuvoston direktiivi 72/461/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/322/ETY():

9 artiklan 3 kohta.

38. Neuvoston direktiivi 72/462/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 83/91/ETY():

- 29 artiklan 3 kohta,

- 30 artiklan 3 kohta.

39. Neuvoston direktiivi 74/63/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 83/381/ETY():

- 9 artiklan 3 kohta,

- 10 artiklan 3 kohta.

40. Neuvoston direktiivi 76/895/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 82/528/ETY():

- 7 artiklan 3 kohta,

- 8 artiklan 3 kohta.

41. Neuvoston direktiivi 77/93/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/173/ETY():

- 16 artiklan 3 kohta,

- 17 artiklan 3 kohta.

42. Neuvoston direktiivi 77/96/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/319/ETY():

9 artiklan 3 kohta.

43. Neuvoston direktiivi 77/99/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/528/ETY():

- 18 artiklan 3 kohta,

- 19 artiklan 3 kohta.

44. Neuvoston direktiivi 77/101/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 82/937/ETY():

13 artiklan 3 kohta.

45. Neuvoston direktiivi 77/391/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 82/400/ETY():

11 artiklan 3 kohta.

46. Neuvoston direktiivi 77/504/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

8 artiklan 3 kohta.

47. Neuvoston direktiivi 79/117/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/298/ETY():

8 artiklan 3 kohta.

48. Neuvoston direktiivi 79/373/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 82/957/ETY():

13 artiklan 3 kohta.

49. Neuvoston päätös 79/509/ETY(), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 81/477/ETY():

5 artiklan 3 kohta.

50. Neuvoston päätös 80/877/ETY(), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 81/477/ETY():

5 artiklan 3 kohta.

51. Neuvoston päätös 80/1096/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 83/254/ETY():

6 artiklan 3 kohta.

52. Neuvoston päätös 80/1097/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 83/255/ETY():

8 artiklan 3 kohta.

53. Neuvoston direktiivi 82/471/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/433/ETY():

- 13 artiklan 2 kohta,

- 14 artiklan 2 kohta.

54. Neuvoston direktiivi 80/215/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/321/ETY():

8 artiklan 3 kohta.

55. Neuvoston direktiivi 80/217/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/645/ETY():

- 16 artiklan 3 kohta,

- 16 a artiklan 3 kohta.

56. Neuvoston direktiivi 80/1095/ETY(), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 81/47/ETY():

9 artiklan 3 kohta.

57. Neuvoston direktiivi 81/389/ETY():

7 artiklan 3 kohta.

58. Neuvoston direktiivi 82/400/ETY(), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 83/253/ETY():

8 artiklan 3 kohta.

59. Neuvoston direktiivi 82/894/ETY():

6 artiklan 3 kohta.

60. Neuvoston direktiivi 85/358/ETY():

- 10 artiklan 2 kohta,

- 11 artiklan 2 kohta.

61. Neuvoston direktiivi 85/397/ETY():

- 13 artiklan 3 kohta,

- 14 artiklan 3 kohta.

62. Neuvoston asetus (ETY) N:o 355/77(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1247/85():

22 artiklan 2 kohta.

63. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1360/78(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3086/81():

16 artiklan 2 kohta.

64. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1362/78(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1820/83():

15 artiklan 2 kohta.

65. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1760/78(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 762/85():

16 artiklan 2 kohta.

66. Neuvoston asetus (ETY) N:o 269/79(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 763/85():

15 artiklan 2 kohta.

67. Neuvoston asetus (ETY) N:o 270/79():

14 artiklan 2 kohta.

68. Neuvoston asetus (ETY) N:o 357/79(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3719/81():

8 artiklan 2 kohta.

69. Neuvoston asetus (ETY) N:o 458/80():

12 artiklan 2 kohta.

70. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1820/80(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1932/84():

25 artiklan 2 kohta.

71. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1938/81():

15 artiklan 2 kohta.

72. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1941/81():

13 artiklan 2 kohta.

73. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1942/81():

17 artiklan 2 kohta.

74. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1943/81():

13 artiklan 2 kohta.

75. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1975/82():

21 artiklan 2 kohta.

76. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1463/84():

12 artiklan 2 kohta.

77. Neuvoston asetus (ETY) N:o 797/85():

25 artiklan 2 kohta.

78. Neuvoston asetus (ETY) N:o 895/85():

9 artiklan 2 kohta.

79. Neuvoston direktiivi 70/373/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

3 artiklan 2 kohta.

80. Neuvoston direktiivi 72/159/ETY()81. Neuvoston direktiivi 72/280/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1979 liittymisasiakirjalla:

7 artiklan 2 kohta.

82. Neuvoston direktiivi 73/132/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/488/ETY():

9 artiklan 2 kohta.

83. Neuvoston direktiivi 76/625/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/1015/ETY():

9 artiklan 2 kohta.

84. Neuvoston direktiivi 76/630/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 79/920/ETY():

11 artiklan 2 kohta.

85. Neuvoston direktiivi 82/177/ETY():

9 artiklan 2 kohta.

() EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66

() EYVL N:o L 26, 31.1.1985, s. 12

() EYVL N:o 109, 23.6.1965, s. 1859/65

() EYVL N:o L 210, 30.7.1981, s. 1

() EYVL N:o L 55, 2.3.1968, s. 1

() EYVL N:o L 2, 1.1.1973, s. 1

() EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

() EYVL N:o L 137, 27.5.1985, s. 5

() EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 26

() EYVL N:o L 291, 19.11.1979, s. 1

() EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 1

() EYVL N:o L 164, 14.6.1982, s. 27

() EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

() EYVL N:o L 367, 31.12.1980, s. 87

() EYVL N:o L 146, 4.7.1970, s. 1

() EYVL N:o L 162, 12.6.1982, s. 27

() EYVL N:o L 175, 4.8.1971, s. 1

() EYVL N:o L 246, 5.11.1971, s. 1

() EYVL N:o L 163, 22.6.1983, s. 23

() EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1

() EYVL N:o L 130, 16.5.1984, s. 1

() EYVL N:o L 182, 5.7.1974, s. 1

() EYVL N:o L 281, 1.11.1975, s. 1

() EYVL N:o L 107, 19.4.1984, s. 1

() EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1

() EYVL N:o L 307, 18.11.1980, s. 5

() EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 49

() EYVL N:o L 364, 19.12.1981, s. 1

() EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 77

() EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 1

() EYVL N:o L 107, 19.4.1984, s. 13

() EYVL N:o L 73, 21.3.1977, s. 1

() EYVL N:o L 103, 16.4.1984, s. 11

() EYVL N:o L 142, 30.5.1978, s. 2

() EYVL N:o L 132, 21.5.1983, s. 132

() EYVL N:o L 54, 5.3.1979, s. 1

() EYVL N:o L 89, 29.3.1985, s. 1

() EYVL N:o L 177, 1.7.1981, s. 4

() EYVL N:o L 151, 10.6.1985, s. 1

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 78

() EYVL N:o L 96, 3.4.1985, s. 32

() EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

() EYVL N:o L 168, 28.6.1985, s. 36

() EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

() EYVL N:o L 168, 28.6.1985, s. 47

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

() EYVL N:o L 16, 19.1.1985, s. 41

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

() EYVL N:o L 203, 23.7.1981, s. 52

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320/66

() EYVL N:o L 104, 17.4.1984, s. 19

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2326/66

() EYVL N:o L 93, 9.4.1968, s. 15

() EYVL N:o L 148, 27.5.1982, s. 47

() EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3

() EYVL N:o L 357, 18.12.1982, s. 31

() EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

() EYVL N:o L 341, 16.12.1980, s. 27

(21) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

() EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1

() EYVL N:o L 245, 12.9.1985, s. 1

() EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23

() EYVL N:o L 168, 28.6.1985, s. 48

() EYVL N:o L 87, 17.4.1971, s. 14

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24

() EYVL N:o L 168, 28.6.1985, s. 41

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

() EYVL N:o L 59, 5.3.1983, s. 34

() EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 31

() EYVL N:o L 222, 28.7.1983, s. 31

() EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 1

() EYVL N:o L 234, 9.8.1982, s. 1

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

() EYVL N:o L 65, 6.3.1985, s. 23

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67

() EYVL N:o L 167, 27.6.1984, s. 12

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85

() EYVL N:o L 168, 28.6.1985, s. 50

() EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 1

() EYVL N:o L 383, 31.12.1982, s. 11

() EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 44

() EYVL N:o L 173, 19.6.1982, s. 18

() EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 8

() EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 36

() EYVL N:o L 154, 22.5.1985, s. 48

() EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30

() EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 42

() EYVL N:o L 133, 31.5.1979, s. 27

() EYVL N:o L 186, 8.7.1981, s. 22

() EYVL N:o L 250, 23.9.1980, s. 12

() EYVL N:o L 186, 8.7.1981, s. 22

() EYVL N:o L 325, 1.12.1980, s. 5

() EYVL N:o L 143, 2.6.1983, s. 37

() EYVL N:o L 325, 1.12.1980, s. 8

() EYVL N:o L 143, 2.6.1983, s. 39

() EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8

() EYVL N:o L 245, 14.9.1984, s. 21

() EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 11

() EYVL N:o L 168, 28.6.1985, s. 39

() EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 11

() EYVL N:o L 339, 27.12.1984, s. 33

() EYVL N:o L 325, 1.12.1980, s. 5

() EYVL N:o L 186, 8.7.1981, s. 20

() EYVL N:o L 150, 6.6.1981, s. 1

() EYVL N:o L 173, 19.6.1982, s. 18

() EYVL N:o L 143, 2.3.1983, s. 36

() EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58

() EYVL N:o L 191, 23.7.1985, s. 46

() EYVL N:o L 226, 24.8.1985, s. 13

() EYVL N:o L 51, 23.2.1977, s. 1

() EYVL N:o L 130, 16.5.1985, s. 1

() EYVL N:o L 166, 23.6.1978, s. 1

() EYVL N:o L 310, 30.10.1981, s. 3

() EYVL N:o L 166, 23.6.1978, s. 11

() EYVL N:o L 180, 5.7.1983, s. 3

() EYVL N:o L 204, 28.7.1978, s. 1

() EYVL N:o L 86, 27.3.1985, s. 1

() EYVL N:o L 38, 14.2.1979, s. 1

() EYVL N:o L 86, 27.3.1985, s. 2

() EYVL N:o L 38, 14.2.1979, s. 6

() EYVL N:o L 54, 5.3.1979, s. 124

() EYVL N:o L 373, 29.12.1981, s. 5

() EYVL N:o L 57, 29.2.1980, s. 27

() EYVL N:o L 180, 14.7.1980, s. 1

() EYVL N:o L 180, 7.7.1984, s. 1

() EYVL N:o L 197, 20.7.1981, s. 1

() EYVL N:o L 197, 20.7.1981, s. 13

() EYVL N:o L 197, 20.7.1981, s. 17

() EYVL N:o L 197, 20.7.1981, s. 23

() EYVL N:o L 214, 22.7.1982, s. 1

() EYVL N:o L 142, 29.5.1984, s. 3

() EYVL N:o L 93, 30.3.1985, s. 1

() EYVL N:o L 97, 4.4.1985, s. 2

() EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 2

() EYVL N:o L 96, 23.4.1972, s. 1

() EYVL N:o L 179, 7.8.1972, s. 2

() EYVL N:o L 153, 9.6.1973, s. 25

() EYVL N:o L 189, 11.7.1981, s. 46

() EYVL N:o L 218, 11.8.1976, s. 10

() EYVL N:o L 367, 23.12.1981, s. 31

() EYVL N:o L 223, 16.8.1976, s. 4

() EYVL N:o L 281, 10.11.1979, s. 4

() EYVL N:o L 81, 27.3.1982, s. 35

Top