EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0578

Neuvoston direktiivi 85/578/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä annetun direktiivin 74/561/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

OJ L 372, 31.12.1985, p. 34–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 42 - 42
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 135 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 135 - 135

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/1996; Kumoava ja korvaava 31996L0026

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/578/oj

31985L0578

Neuvoston direktiivi 85/578/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä annetun direktiivin 74/561/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 372 , 31/12/1985 s. 0034 - 0034
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 3 s. 0135
Espanjank. erityispainos: Luku 07 Nide 4 s. 0042
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 3 s. 0135
Portugalink. erityispainos: Luku 07 Nide 4 s. 0042


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1985,

maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä annetun direktiivin 74/561/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (85/578/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 396 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

direktiiviä 74/561/ETY (), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 80/1178/ETY (), olisi muutettava Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi,

liittymisasiakirjan 27 artiklan mukaan direktiiviä 74/561/ETY olisi muutettava liittymisasiakirjan liitteen II suuntaviivojen mukaisesti niin, että ammatissa jo toimivien Espanjan ja Portugalin liikenteenharjoittajien oikeudet turvataan edelleen samoin edellytyksin kuin nykyisten jäsenvaltioiden liikenteenharjoittajien oikeudet, ja

liittymissopimuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan yhteisöjen toimielimet voivat ennen liittymistä ryhtyä liittymisasiakirjan 396 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jotka tulevat voimaan edellyttäen, että tämä sopimus tulee voimaan, sen voimaantulopäivänä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 74/561/ETY 5 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Korvataan 1 ja 2 kohdassa mainitut päivämäärät Espanjan ja Portugalin osalta seuraavasti:

- korvataan 1 kohdassa mainittu päivämäärä "1 päivää tammikuuta 1978" päivämäärällä "1 päivää tammikuuta 1986";

- korvataan 2 kohdassa mainitut päivämäärät "31 päivän joulukuuta 1974", "1 päivää tammikuuta 1978" ja "1 päivää tammikuuta 1980" päivämäärillä "31 päivän joulukuuta 1982", "1 päivää tammikuuta 1986" ja "1 päivää tammikuuta 1988"."

2 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1986 alkaen edellyttäen, että Espanjan ja Portugalin liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1985.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. KRIEPS

() EYVL N:o L 308, 19.11.1974, s. 18

() EYVL N:o L 350, 23.12.1980, s. 41

Top