EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R3626

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3626/84, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984, Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta

OJ L 335, 22.12.1984, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 224 - 224
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 224 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 103 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 103 - 103
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3626/oj

31984R3626

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3626/84, annettu 19 päivänä joulukuuta 1984, Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 335 , 22/12/1984 s. 0004 - 0004
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 3 s. 0103
Espanjank. erityispainos: Luku 07 Nide 3 s. 0224
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 3 s. 0103
Portugalink. erityispainos: Luku 07 Nide 3 s. 0224


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3626/84,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1984,

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

neuvoston direktiivissä 84/647/ETY () säädetään liikenteenharjoittajien mahdollisuudesta käyttää vuokrattuja ajoneuvoja omaan lukuunsa tai toisen lukuun tapahtuvissa kuljetuksissa, ja

omaan lukuun tapahtuvien tavarankuljetusten määritelmä asetuksen N:o 11 () 9 artiklassa ei anna mahdollisuutta vuokrattujen ajoneuvojen käyttämiseen; tämän vuoksi mainittua asetusta on muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen N:o 11 9 artiklan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- tavarat kuljetetaan yrityksen omistamilla, sen osamaksulla hankkimilla tai sen vuokralle ottamilla ajoneuvoilla, ja viimeksi mainitussa tapauksessa direktiivin 84/647/ETY (1) 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

(1) EYVL N:o L 335, 22.12.1984, s. 72."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1986.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BRUTON

() EYVL N:o C 10, 16.1.1984, s. 91

() EYVL N:o C 35, 9.2.1984, s. 19

() EYVL N:o L 335, 22.12.1984, s. 72

() EYVL N:o 52, 16.8.1960, s. 1121/60

Top