EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0675

81/675/ETY: Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1981, tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi

OJ L 246, 29.8.1981, p. 26–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 55 - 56
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 55 - 56
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 224
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 224
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 66 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 60 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 59 - 60

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/675/oj

31981D0675

81/675/ETY: Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1981, tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi

Virallinen lehti nro L 246 , 29/08/1981 s. 0026 - 0027
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 13 s. 0223
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 23 s. 0055
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 13 s. 0223
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 23 s. 0055


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä heinäkuuta 1981,

tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi"

(81/675/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/400/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/692/ETY(), ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/126/ETY(), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/126/ETY, ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/208/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/126/ETY, ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/458/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 80/1141/ETY(), ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

siemenpakkaukset on yleensä edellä mainittujen säännösten mukaisesti suljettava siten, että suljinjärjestelmä käsittää joko säädetyn virallisen etiketin tai virallisen sinetin,

nämä toimenpiteet eivät ole tarpeen, jos käytetään kertakäyttöistä suljinjärjestelmää,

asiaa koskevien yhteisön säännösten yhdenmukaiseksi soveltamiseksi varten olisi tietyt sulkemismenetelmät vahvistettava "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi",

on todettu, että nykyistä, yksinomaan viljakasvien siemenille tarkoitetusta järjestelmästä olisi siirryttävä käyttämään uusia tehokkaampia menetelmiä ja asiaa olisi tarkasteltava uudelleen viiden vuoden kuluttua, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN,

1 artikla

1. Vahvistetaan seuraavassa lueteltujen pakkausten suljinjärjestelmät direktiivin 66/400/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 66/401/ETY 9 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 66/402/ETY 9 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 69/208/ETY 9 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 70/458/ETY 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi":

a)

paperi- tai muovipakkaukset, jos niissä ei ole muuta suuaukkoa kuin täyttöaukko ja että täyttöaukon sulkeminen täytön jälkeen tapahtuu joko itseliimautuvalla menetelmällä tai kuumasaumaamalla siten, ettei pakkauksia voi avata niitä vahingoittamatta;

b)

muista kuin kudotuista materiaaleista valmistetut, ompeleella suljettavat pakkaukset, jos ainakin toiselle puolelle täyttöaukkoa on painettuna suoraan pakkaukseen sen yläreunasta numerolla 1 alkava numerosarja tai vastaavat merkinnät (kirjaimet, kuviointi), jotka osoittavat, että pakkaus on säilynyt muuttumattomana.

2. Vahvistetaan 1 kohdassa mainittujen menetelmien lisäksi seuraavat pakkausten suljinjärjestelmät direktiivin 66/402/ETY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi":

Paperi- tai muovipakkaukset, jos niissä ei ole muuta suuaukkoa kuin täyttöaukko, suljetaan siementen painon täyttöaukkoon aiheuttamalla paineella ja täyttöaukon pituus on vähintään 22 prosenttia säkin leveydestä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 1981.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Gaston THORN

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66

() EYVL N:o L 236, 26.8.1978, s. 13

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

() EYVL N:o L 67, 12.3.1981, s. 36.

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2305/66

() EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3

() EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

() EYVL N:o L 341, 16.12.1980, s. 27

Top