EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Neuvoston direktiivi 72/194/ETY, annettu 18 päivänä toukokuuta 1972, ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annetun direktiivin soveltamisalan laajentamisesta työntekijöihin, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä valtiossa

OJ L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 456 - 456
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 474 - 474
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 218 - 218
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; Kumoaja 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194

Neuvoston direktiivi 72/194/ETY, annettu 18 päivänä toukokuuta 1972, ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annetun direktiivin soveltamisalan laajentamisesta työntekijöihin, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä valtiossa

Virallinen lehti nro L 121 , 26/05/1972 s. 0032 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 1 s. 0174
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(II) s. 0456
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 1 s. 0174
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(II) s. 0474
Kreikank. erityispainos: Luku 05 Nide 1 s. 0218
Espanjank. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0006
Portugalink. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0006


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä toukokuuta 1972,

ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annetun direktiivin soveltamisalan laajentamisesta työntekijöihin, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä valtiossa (72/194/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 49 artiklan ja 56 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevia yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvia erityistoimenpiteitä on sovitettu yhteen 25 päivänä helmikuuta 1964 annetulla neuvoston direktiivillä(1); työntekijöiden oikeudesta jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä valtiossa 29 päivänä kesäkuuta 1970 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 1251/70(2) on säädetty tällaisen oikeuden käyttämisen edellytykset, ja

henkilöihin, joihin tuota asetusta sovelletaan, olisi edelleen sovellettava 25 päivänä helmikuuta 1964 annettua direktiiviä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1964 annettua neuvoston direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä, jotka asetuksen (ETY) N:o 1251/70 mukaisesti käyttävät oikeuttaan jäädä jäsenvaltion alueelle.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet voimaan kuuden kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1972.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MART

(1) EYVL N:o 56, 4.4.1964, s. 850/64

(2) EYVL N:o L 142, 30.6.1970, s. 24

Top