Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31964R0087

Komission asetus N:o 87/64/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1964, ruokasipuleita koskevien yhteisten laatuvaatimusten muuttamisesta

OJ 116, 21.7.1964, p. 1850–1851 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 137 - 138
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 146 - 147
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 106 - 107
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 75 - 76
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 63 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 63 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1964/87/oj

31964R0087

Komission asetus N:o 87/64/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1964, ruokasipuleita koskevien yhteisten laatuvaatimusten muuttamisesta

Virallinen lehti nro 116 , 21/07/1964 s. 1850 - 1851
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 1 s. 0063
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1963-1964 s. 0137
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 1 s. 0063
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1963-1964 s. 0146
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0106
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0075
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0075


KOMISSION ASETUS N:o 87/64/ETY,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 1964,

ruokasipuleita koskevien yhteisten laatuvaatimusten muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn asteittaisesta toteuttamisesta annetun asetuksen N:o 23(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

ruokasipuleiden kaupanpitämisen tekniikka on kehittynyt merkittävästi,

koska tämä tekniikka liittyy muun muassa kulutus- ja tukkumarkkinoiden kysynnän vaatimuksiin, yhteiset ruokasipuleita koskevat laatuvaatimukset on mukautettava uusiin vaatimuksiin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Ainoa artikla

Muutetaan asetuksen N:o 23 liitteessä II/6 olevat I ja III osasto sekä IV osaston B kohta ja VI osaston D kohta tämän asetuksen liitteen mukaisesti 1 päivästä elokuuta 1964.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1964.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Walter HALLSTEIN

(1) EYVL N:o 30, 20.4.1962, s. 965/62

LIITE

RUOKASIPULEITA KOSKEVIIN YHTEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

I. Muutetaan I osasto "Tuotteiden määritelmät" seuraavasti:

Nämä vaatimukset koskevat lajin Allium Cepa L. ruokasipuleita, jotka on tarkoitettu myytäviksi kuluttajalle sellaisenaan, lukuun ottamatta vihreitä sipuleita, joissa on kokonaiset lehdet, ja jalostettaviksi tarkoitettuja sipuleita.

II. Muutetaan III osasto "Kokolajittelu" seuraavasti:

Sipulit on lajiteltava koon mukaan. Koko määritetään poikkileikkauksen suurimman halkaisijan mukaan.

Samassa pakkauksessa olevien pienimmän ja suurimman sipulin halkaisijan välinen ero saa olla enintään:

- 5 mm, kun pienimmän sipulin halkaisija on: vähintään 10 mm mutta pienempi kuin 20 mm,

- 15 mm, kun pienimmän sipulin halkaisija on: vähintään 20 mm mutta pienempi kuin 40 mm,

- 20 mm, kun pienimmän sipulin halkaisija on vähintään 40 mm.

Vähimmäishalkaisija on 10 mm.

III. Muutetaan IV osaston B kohta "Sallitut kokopoikkeamat" seuraavasti:

10 % painosta sipuleita, jotka eivät vastaa määrättyä kokoluokkaa mutta joiden halkaisija on tätä enintään 20 % pienempi tai suurempi.

IV. Täydennetään VI osaston D kohtaa "Kaupalliset tiedot" lisäämällä toiseen luetelmakohtaan sanan "kokoluokka" jälkeen täsmennys seuraavasti:

"vähimmäis- ja enimmäishalkaisijoin ilmaistuna".

Top