EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0838

Kauppakomitean päätös N:o 2/2024, annettu 16 päivänä tammikuuta 2024, käsitteen alkuperätuotteet määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn pöytäkirjan 1 liitteen II muuttamisesta [2024/838]

PUB/2024/199

EUVL L, 2024/838, 12.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2024/838

12.3.2024

KAUPPAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2024,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2024,

käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn pöytäkirjan 1 liitteen II muuttamisesta [2024/838]

KAUPPAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen ja erityisesti sen pöytäkirjassa 1 olevan 36 artiklan 1 kohdan sekä sopimuksen 17.1 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 36 artiklan 1 kohdassa määrätään, että tullikomitea voi tarkastella uudelleen pöytäkirjan 1 määräyksiä ja tehdä kauppakomitealle ehdotuksen pöytäkirjan 1 muuttamista koskevaksi päätökseksi.

(2)

Sopimuksen 17.4 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kauppakomitea voi tehdä sitovia päätöksiä kysymyksissä, joista sopimuksessa määrätään.

(3)

Harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää, jäljempänä ’HS-järjestelmä’, koskevalla yleissopimuksella säänneltyä nimikkeistöä muutettiin 1 päivänä tammikuuta 2017 ja 1 päivänä tammikuuta 2022. Sopimuksen osapuolet ovat sopineet muuttavansa pöytäkirjan 1 liitteen II, jossa on vaadittua valmistusta tai käsittelyä koskeva luettelo, HS-järjestelmään tehtyjen muutosten mukaisesti.

(4)

Pöytäkirjan 1 liitteessä II ei ole nimikkeen 6212 neulosta olevien tuotteiden riittävää valmistusta tai käsittelyä koskevaa edellytystä. Pöytäkirjan 1 liitteessä II olevan 62 ryhmän sääntöä ei voida soveltaa kyseisiin tuotteisiin, koska se rajoittuu muuta kuin neulosta oleviin tuotteisiin. Sen vuoksi olisi lisättävä nimikkeen 6212 neulosta olevia tuotteita koskeva erityissääntö.

(5)

Pöytäkirjan 1 liitteessä II olevaan 41 ryhmään luokiteltujen tuotteiden vaadittu valmistus tai käsittely on määrä lisätä kyseisen liitteen asiaankuuluvaan sarakkeeseen.

(6)

Pöytäkirjan 1 liitteessä II olevaan 19 ryhmään luokitelluille tuotteille vaaditun valmistuksen tai käsittelyn kolmannessa ja neljännessä edellytyksessä ilmaisu ”erillispaino” voitaisiin tulkita eri tavoin ryhmän 4 ainesten ja sokerin osuuden osalta. Säännön selventämiseksi ilmaisu ”erillispaino” on määrä korvata ilmaisulla ”paino” molemmissa edellytyksissä.

(7)

Pöytäkirjan 1 liitteessä II olevan 62 ryhmän luokiteltujen tekstiilituotteiden osalta olisi valmistusta tai käsittelyä koskeviin useisiin vaihtoehtoisiin sarakkaisiin lisättävä viittaus sallittuihin poikkeamiin.

(8)

Sopimuksen pöytäkirjan 1 liitettä II olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjan 1 liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja vietnamin kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Tehty Brysselissä ja Hanoissa 16 päivänä tammikuuta 2024.

Kauppakomitean puolesta

Puheenjohtajat

Valdis DOMBROVSKIS

NGUYỄN Diên Hồng


LIITE

Muutetaan pöytäkirjan 1 liite II seuraavasti:

1)

korvataan nimikettä ”0305” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty;”

2)

korvataan nimikettä ”ex 0306” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä;”

3)

korvataan nimikettä ”ex 0307” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt;”

4)

korvataan nimikettä ”ex 0308” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ja”

5)

lisätään nimikettä ”ex 0308” koskevan rivin ja nimikettä ”ex 4 ryhmä” koskevan rivin väliin rivi seuraavasti:

”0309

ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.”

6)

korvataan nimikettä ”ex 15 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”Eläin-, kasvi- tai mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; eivät kuitenkaan seuraavat:”

7)

korvataan nimikettä ”1516 ja 1517” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”eläin-, kasvi- tai mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut;

margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin-, kasvi- tai mikrobirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt tai niiden jakeet; ja”

8)

korvataan nimikettä ”16 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä, muista vedessä elävistä selkärangattomista tai hyönteisistä valmistetut tuotteet”

9)

korvataan nimikettä ”19 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Vaadittu valmistus tai käsittely” oleva teksti seuraavasti:

”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja:

käytettyjen 2, 3 ja 16 ryhmän ainesten paino on enintään 20 % valmiin tuotteen painosta,

käytettyjen nimikkeiden 1006 ja 1101–1108 ainesten paino on enintään 20 % valmiin tuotteen painosta,

käytettyjen 4 ryhmän ainesten paino on enintään 20 % valmiin tuotteen painosta,

käytetyn sokerin paino on enintään 40 % valmiin tuotteen painosta, ja

käytetyn sokerin ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 50 % valmiin tuotteen painosta.”

10)

korvataan nimikettä ”ex 24 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; tuotteet, myös nikotiinia sisältävät, jotka on tarkoitus hengittää sisään ilman polttamista; muut nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu ihmisten nikotiininsaantiin; eivät kuitenkaan seuraavat:”

11)

korvataan nimikettä ”2401” koskevan rivin sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”valmistamaton tupakka; tupakanjätteet;”

12)

lisätään nimikettä ”ex 2402” koskevan rivin ja nimikettä ”ex 25 ryhmä” koskevan rivin väliin rivit seuraavasti:

”2404 12

hengitettäväksi sisään ilman polttamista tarkoitetut tuotteet, joissa ei ole tupakkaa tai rekonstruoitua tupakkaa ja jotka sisältävät nikotiinia;

Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista. Samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavia aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden kokonaisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta; tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

ex 2404 19

sähkösavukkeiden patruunat ja täyttösäiliöt;

Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista. Samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavia aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden kokonaisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta; tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

2404 91

muut tuotteet kuin valmisteet, jotka on tarkoitettu hengitettäväksi sisään ilman polttamista, suun kautta otettavat; ja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, ei kuitenkaan tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja:

käytettyjen 4 ryhmän ainesten erillispaino on enintään 20 % valmiin tuotteen painosta,

käytetyn sokerin erillispaino on enintään 40 % valmiin tuotteen painosta; ja

käytetyn sokerin ja käytettyjen 4 ryhmän ainesten yhteispaino on enintään 50 % valmiin tuotteen painosta.

2404 92 ,

2404 99

muut tuotteet kuin valmisteet, jotka on tarkoitettu hengitettäväksi sisään ilman polttamista, ihon kautta otettavat ja muuten kuin suun kautta otettavat

Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista. Samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavia aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta; tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.”

13)

lisätään nimikettä ”ex 38 ryhmä” koskevan rivin ja nimikettä ”3824 60” koskevan rivin väliin rivit seuraavasti:

”ex 3816

dolomiittisullomassa

Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista; tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

ex 3822

malarian diagnoosissa käytettävät testisarjat

immunologiset tuotteet, sekoittamattomat, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat

immunologiset tuotteet, sekoitetut, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat

immunologiset tuotteet, annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat

veriryhmän määritysreagenssit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista.”

14)

lisätään nimikettä ”ex 41 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeeseen ”Vaadittu valmistus tai käsittely” teksti seuraavasti:

”Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista”

15)

korvataan nimikettä ”ex 62 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Vaadittu valmistus tai käsittely” oleva teksti seuraavasti:

”Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa (3),(5) ; tai

sovittaminen, jota edeltää painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta  (3), (5)

16)

lisätään nimikkeitä ”ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ja ex 6211” koskevan rivin ja nimikkeitä ”ex 6210 ja ex 6216” koskevan rivin väliin rivit seuraavasti:

”ex 6212

rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, neulosta

 

 

kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Neulominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa. (3)(5)

 

muut

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet)

tai

luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen yhdessä neulomisen kanssa (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet).  (10)

17)

korvataan nimikettä ”6306” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat (myös väliaikaiset katokset ja niiden kaltaiset tavarat); purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet”

18)

korvataan nimikettä ”7019” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), kudotut kankaat)”

19)

korvataan nimikettä ”8539” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket, myös umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units) sekä ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput; valodiodivalonlähteet (LED)”

20)

korvataan nimikettä ”8547” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta valmistettuja, muut kuin nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut;”

21)

korvataan nimikettä ”8548” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; ja”

22)

lisätään nimikettä ”8548” koskevan rivin ja nimikettä ”86 ryhmä” koskevan rivin väliin seuraava:

”8549

sähkö- ja elektroniikkajätteet ja -romu

Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista; tai valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.”

23)

lisätään nimikettä ”9002” koskevan rivin ja nimikettä ”91 ryhmä” koskevan rivin väliin rivi seuraavasti:

”ex 9021

ortopedisten välineiden tai murtumanhoitovälineiden ja hammaslääkintävarusteiden materiaalit:

naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeeseen 8305 kuuluvat) ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, myös jos niiden kanta on muuta ainetta, ei kuitenkaan kuparia

kierteitetyt tavarat ja kierteittämättömät tavarat, rautaa tai terästä, ei kuitenkaan kansiruuvit, puuruuvit, koukkuruuvit ja ruuvit, jousilaatat ja muut lukkolaatat, niitit

Valmistus minkä tahansa muun kuin tuotteen oman nimikkeen aineksista.

 

titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista.”

sekä

24)

korvataan nimikettä ”94 ryhmä” koskevalla rivillä sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset”


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top