EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D2221

ETA:n sekakomitean päätös N:o 199/2019, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2022/2221]

OJ L 298, 17.11.2022, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2221/oj

17.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/36


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 199/2019,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2022/2221]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2019 osalta 21 päivänä marraskuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/1798 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XXI,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XXI olevan 28m kohdan (komission asetus (EU) 2017/1515) jälkeen kohta seuraavasti:

”28n.

32018 R 1798: Komission asetus (EU) 2018/1798, annettu 21 päivänä marraskuuta 2018, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2019 osalta (EUVL L 296, 22.11.2018, s. 2)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2018/1798 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2019, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2019.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gunnar PÁLSSON


(1)  EUVL L 296, 22.11.2018, s. 2.

(*)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top