EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0290

ETA:n sekakomitean päätös N:o 176/2018, annettu 21 päivänä syyskuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2021/290]

OJ L 75, 4.3.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/290/oj

4.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/6


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 176/2018,

annettu 21 päivänä syyskuuta 2018,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2021/290]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taumatiinin (E 957) käytöstä arominvahventeena tietyissä elintarvikeryhmissä 3 päivänä toukokuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/677 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen aromiaineiden osalta 3 päivänä toukokuuta 2018 annettu komission asetus (EU) N:o 2018/678 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeerin (E 1209) eritelmien osalta 4 päivänä toukokuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/681 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) käytöstä emulgoiduissa kastikkeissa 4 päivänä toukokuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/682 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1)

Lisätään 54zzzzr kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32018 R 0677: komission asetus (EU) 2018/677, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018 (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 10)

32018 R 0682: komission asetus (EU) 2018/682, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018 (EUVL L 116, 7.5.2018, s. 5)”.

2)

Lisätään 54zzzzs kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32018 R 0678: komission asetus (EU) 2018/678, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018 (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 13)”.

3)

Lisätään 69 kohtaan (komission asetus (EU) N:o 231/2012) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32018 R 0681: komission asetus (EU) 2018/681, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018 (EUVL L 116, 7.5.2018, s. 1)”.

2 artikla

Asetusten (EU) 2018/677, (EU) 2018/678, (EU) 2018/681 ja (EU) 2018/682 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2018.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Oda Helen SLETNES


(1)  EUVL L 114, 4.5.2018, s. 10.

(2)  EUVL L 114, 4.5.2018, s. 13.

(3)  EUVL L 116, 7.5.2018, s. 1.

(4)  EUVL L 116, 7.5.2018, s. 5.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top