Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0194

ETA:n sekakomitean päätös N:o 82/2017, annettu 5 päivänä toukokuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/194]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/194/oj

7.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/26


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 82/2017,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2017,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/194]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sukraloosin (E 955) käytöstä arominvahventeena lisättyä sokeria tai polyoleja sisältävässä purukumissa 6 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1776 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzzr kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1776: komission asetus (EU) 2016/1776, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 272, 7.10.2016, s. 2).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1776 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 272, 7.10.2016, s. 2.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top