EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1188

ETA:n sekakomitean päätös N:o 252/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1188]

EUVL L 215, 23.8.2018, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1188/oj

23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/50


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 252/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1188]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vertailuluvusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta ilma-alusten käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan 5 kohdan mukaisesti 18 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/775 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 21alh kohdan (komission asetus (EU) N:o 1123/2013) jälkeen kohta seuraavasti:

”21ali

32016 D 0775: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/775, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, vertailuluvusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta ilma-alusten käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan 5 kohdan mukaisesti (EUVL L 128, 19.5.2016, s. 10).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/775 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 128, 19.5.2016, s. 10.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top