EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1166

ETA:n sekakomitean päätös N:o 228/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1166]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1166/oj

23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/19


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 228/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1166]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetus (EU) 2015/1933, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä kaakaokuidussa, banaanilastuissa, ravintolisissä, kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Komission asetus (EU) 2015/1940, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta tiettyjen käsittelemättömien viljojen torajyväpahkojen enimmäismäärien sekä seurantaa ja raportointia koskevien säännösten osalta (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzz kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1881/2006) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32015 R 1933: komission asetus (EU) 2015/1933, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015 (EUVL L 282, 28.10.2015, s. 11)

32015 R 1940: komission asetus (EU) 2015/1940, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015 (EUVL L 283, 29.10.2015, s. 3).”

2 artikla

Asetusten (EU) 2015/1933 ja (EU) 2015/1940 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä, 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 282, 28.10.2015, s. 11.

(2)  EUVL L 283, 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top