Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D1808

ETA:n sekakomitean päätös N:o 249/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1808]

OJ L 263, 8.10.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1808/oj

8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/40


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 249/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1808]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteistyö kattamaan Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014 (1).

(2)

On asianmukaista, että EFTA-valtioiden osallistuminen asetukseen (EU) N:o 377/2014 perustuvaan toimintaan alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014, vaikka tämä päätös hyväksytään tai mahdollisten valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä ilmoitetaan tämän päätöksen osalta 10 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

(3)

EFTA-valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen olisi voitava osallistua toimintaan, joka alkaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi samoin edellytyksin kuin kustannukset, joita on aiheutunut EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneille yhteisöille, edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kyseisen toimen päättymistä.

(4)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi siten muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voisi alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 1 artiklan 8c kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”8d.

a)

EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2014 seuraavan unionin säädöksen perusteella mahdollisesti toteutettaviin toimiin:

32014 R 0377: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

b)

EFTA-valtiot osallistuvat a alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja pöytäkirjan 32 mukaisesti.

c)

Toiminnasta, jonka toteutus on alkanut tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen, aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi avustussopimuksen tai avustuspäätöksen mukaisen toimen alkamispäivästä edellyttäen, että 13 päivänä marraskuuta 2014 hyväksytty ETA:n sekakomitean päätös N:o 249/2014 tulee voimaan ennen toimen päättymistä.

d)

EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti mutta ilman äänioikeutta kaikkien niiden unionin komiteoiden toimintaan, jotka avustavat Euroopan komissiota a alakohdassa tarkoitettujen toimien hallinnoinnissa, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

e)

Tätä kohtaa ei sovelleta Norjaa eikä Liechtensteiniin.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top