Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0081

ETA:n sekakomitean päätös N:o 81/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

OJ L 291, 31.10.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 31–31 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/81(2)/oj

31.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/42


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 81/2013,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2013,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) N:o 1224/2012 (1) olisi otettava osaksi sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä VI,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä VI olevaan 1 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004) ja 2 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009 luetelmakohta seuraavasti:

”—

32012 R 1224: komission asetus (EU) N:o 1224/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012 (EUVL L 349, 19.12.2012, s. 45)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1224/2012 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2013, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2013.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 349, 19.12.2012, s. 45.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top