EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0575

2010/575/EU: EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2010, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010 , Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan muuttamisesta

OJ L 253, 28.9.2010, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/575/oj

28.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/60


EU–JORDANIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2010,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2010,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan muuttamisesta

(2010/575/EU)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen pöytäkirjassa 3 olevan 39 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, pöytäkirjassa 3 (2) olevassa 15 artiklan 7 kohdassa sallitaan tietyin edellytyksin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen palauttaminen taikka niistä vapauttaminen 31 päivään joulukuuta 2009.

(2)

Selkeyden, pitkän aikavälin talouden ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden varmistamiseksi sopimuksen osapuolet ovat sopineet pidentävänsä sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan soveltamisaikaa kolmella vuodella 1 päivästä tammikuuta 2010.

(3)

Jordaniassa sovellettavia tullien määriä olisi lisäksi mukautettava Euroopan unionissa nykyisin sovellettavien tullien mukaisiksi.

(4)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirja 3 olisi muutettava tämän mukaisesti.

(5)

Koska sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohtaa ei enää sovelleta 31 päivästä joulukuuta 2009, tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2010,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa 3 oleva 15 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Jordania voi, harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmän tuotteita lukuun ottamatta, soveltaa sellaisia tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen palauttamista tai niistä vapauttamista koskevia järjestelyjä, joita sovelletaan alkuperätuotteiden valmistuksessa käytettyihin ei-alkuperäaineksiin, seuraavien määräysten mukaisesti:

a)

harmonoidun järjestelmän 25–49 ja 64–97 ryhmän tuotteista kannetaan 4 prosentin tulli tai Jordaniassa voimassa oleva tulli, jos se on pienempi;

b)

harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteista kannetaan 8 prosentin tulli tai Jordaniassa voimassa oleva tulli, jos se on pienempi.

Tätä kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012, ja sitä voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2010.

EU-Jordania-assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 31.


Top