Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0011

ETA:n sekakomitean päätös N:o 11/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009 , ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

OJ L 73, 19.3.2009, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 176 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/11(1)/oj

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/46


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 11/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (1).

(2)

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/679/EY liitteen A ja Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/860/EY liitteen A muuttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 tehty komission päätös 2008/386/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevaan 37i kohtaan (komission päätös 2006/679/EY) ja 37j kohtaan (komission päätös 2006/860/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 D 0386: komission päätös 2008/386/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2008 (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 11)”.

2 artikla

Päätöksen 2008/386/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUVL L 136, 24.5.2008, s. 11.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top