Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0113

ETA:n sekakomitean päätös N:o 113/2008, tehty 7 päivänä marraskuuta 2008 , ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

OJ L 339, 18.12.2008, p. 102–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 138 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; Implisiittinen kumoaja 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/113/oj

18.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/102


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 113/2008,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2008,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VI muutettiin 26 päivänä syyskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 103/2008 (1).

(2)

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 4 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 101/2008 (2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 56, 29.2.2008, s. 65, olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä VI olevaan 2 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72) seuraava luetelmakohta:

”—

32008 R 0101: komission asetus (EY) N:o 101/2008, annettu 4 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 31, 5.2.2008, s. 15), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 56, 29.2.2008, s. 65”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 101/2008, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 56, 29.2.2008, s. 65, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S. D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUVL L 309, 20.11.2008, s. 29.

(2)  EUVL L 31, 5.2.2008, s. 15.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top