Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0064

ETA:n sekakomitean päätös N:o 64/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007 yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

OJ L 304, 22.11.2007, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/64(2)/oj

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/45


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 64/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 on muutettu 8 päivänä heinäkuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 107/2005 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyö on aiheellista laajentaa ottamalla nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 15 päivänä marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY (2).

(3)

Sopimuspuolten yhteistyö on aiheellista laajentaa ottamalla elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY (3) osaksi sopimusta.

(4)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voidaan aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 4 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 2k kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”2l.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2007 seuraaviin ohjelmiin:

32006 D 1719: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30),

32006 D 1720: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45).”.

2)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k ja 2l kohdassa tarkoitettujen ohjelmien ja toimien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top