Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0063

ETA:n sekakomitean päätös N:o 63/2006, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006 , ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

OJ L 245, 7.9.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 35 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 125 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/63(2)/oj

7.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 245/11


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 63/2006

tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 10 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 35/2006 (1).

(2)

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä 18 päivänä tammikuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY (2), olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Direktiivillä 2006/1/EY kumotaan neuvoston direktiivi 84/647/ETY (3), joka on osa sopimusta ja joka olisi sen vuoksi poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1.

Lisätään 29 kohdan (neuvoston direktiivi 84/647/ETY) jälkeen kohta seuraavasti:

”29a.

32006 L 0001: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82).”

.

2.

Poistetaan 29 kohta (neuvoston direktiivi 84/647/ETY).

2 artikla

Direktiivin 2006/1/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2006, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2006.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

R. WRIGHT


(1)  EUVL L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82.

(3)  EYVL L 335, 22.12.1984, s. 72.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top