Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0756

2001/756/EY: Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan assosiaationeuvoston päätös N:o 6/2001, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2001, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta

OJ L 283, 27.10.2001, p. 49–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/756/oj

22001D0756

2001/756/EY: Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan assosiaationeuvoston päätös N:o 6/2001, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2001, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta

Virallinen lehti nro L 283 , 27/10/2001 s. 0049 - 0066


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan assosiaationeuvoston päätös N:o 6/2001,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2001,

Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta

(2001/756/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Eurooppa-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosioinnista(1) ja erityisesti sen pöytäkirjan N:o 2 1 ja 2 artiklan(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Pöytäkirjassa N:o 2 vahvistetaan jalostettuja maataloustuotteita koskevat kauppajärjestelyt yhteisön ja Viron välillä.

(2) Pöytäkirjan N:o 2 1 artiklan 3 kohdan mukaan assosiaationeuvosto voi päättää erityisesti pöytäkirjan liitteessä mainittujen tullien muuttamisesta ja siinä mainittujen tariffikiintiöiden lisäämisestä tai poistamisesta.

(3) Pöytäkirjan N:o 2 2 artiklan toisen luetelmakohdan mukaan assosiaationeuvoston päätöksellä voidaan myös alentaa sovellettuja tulleja vastauksena jalostettuihin maataloustuotteisiin liittyville molemminpuolisista myönnytyksistä johtuville alennuksille.

(4) Tämän päätöksen liitteen mukaiset vuosikiintiöt olisi avattava vuodeksi 2001. Koska nämä vuosikiintiöt voidaan avata vasta 1 päivän tammikuuta 2001 jälkeen päivänä, joka on vahvistettava, niitä on pienennettävä suhteessa kuluneeseen aikaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan yhteisön ja Viron välisestä jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla liitteellä.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä olevassa liitteessä vahvistettuja vuoden 2001 vuosikiintiöitä pienennetään suhteessa kuluneeseen aikaan kokonaisten kuukausien mukaan.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2001.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. H. Ilves

(1) EYVL L 68, 9.3.1998, s. 3.

(2) EYVL L 29, 3.2.1999, s. 15.

LIITE

"LIITE

Taulukko 1

Kiintiöt Virosta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille - kiintiön sisällä vapautus tullista

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2

Tullit Virosta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 3

Perusmäärät, jotka otetaan huomioon laskettaessa taulukossa 2 lueteltujen tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalouden maksuosia (EAR) ja lisätulleja

>TAULUKON PAIKKA>"

Top